Náš tým

Naše nadace se skládá ze zaměstnanců národní kanceláře programu DofE Award, správní rady a dozorčí rady. Národní kancelář je zde pro vás, správní a dozorčí rada podporuje fungování nadace.

Tomáš Vokáč

Tomáš Vokáč

Výkonný ředitel
Tomáš působí od roku 2015 na pozici výkonného ředitele The Duke of Edinburgh´s International Award (Mezinárodní cena vévody v Edinburghu) v České republice a je zodpovědný za strategický rozvoj DofE v ČR. Předtím pracoval téměř 6 let na pozici Academic Directora v největší vzdělávací skupině v České republice Edua Group, kde vedl mezinárodní tým více jak 500 lektorů, trenérů, školitelů a akademických manažerů. Dříve působil jako Vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a PR v Institutu umění, kde měl na starosti propagaci české kultury v zahraničí. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2012 získal doktorát (Ph.D.) v oblasti dějin a teorie umění a kultury a vedl zde několik seminářů a přednášek. Aktivně se věnuje tématu leadershipu, koučingu, mentoringu a moderní trendům ve vzdělávání mládeže a dospělých.
tomas.vokac@dofe.cz
+ 420 727 843 830

Andrea Bittnerová

Andrea Bittnerová

Manažerka rozvoje
Andrea má na starosti rozšiřování programu DofE do dalších organizací v České republice, projekty, a také komunikaci s některými partnerskými organizacemi a platformami. Vedle toho je součástí organizačního týmu na International Gold Event 2017. Má vystudován obor Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti působila jako National Representative Erasmus Student Network Česká republika či jako učitelka anglického jazyka.
andrea.bittnerova@dofe.cz
+420 601 090 534

Martin Batko

Martin Batko

Projektový a PR manažer
Martin je zodpovědný za vývoj aplikace pro účastníky a vedoucí programu DofE. Vedle toho je studentem magisterských oborů Bezpečnostní studia a Veřejná a sociální politika na Karlově univerzitě v Praze. Dříve působil jako projektový manažer projektů zabývajících se politickou gramotností mládeže.
martin.batko@dofe.cz
+420 606 045 161

Jana Sonntágová

Jana Sonntágová

Event Manager
Jana organizuje slavnostní ceremonie a další akce DofE, podílí se na grafické identitě a jezdí za účastníky fotit a natáčet medailonky. Má za sebou práci projektové manažerky a idea makera v projektu Nosím ulici v srdci pro Pragulic, který propojil české umělce s tématem ulice. Miluje umění, cestování a kulaté sluneční brýle.
jana.sonntagova@dofe.cz
+420 602 523 230

Anna Simonová

Anna Simonová

Koordinátorka programu
Anička se stará o místní centra programu DofE, je oporou koordinátorům programu a pomáhá jim při  realizaci programu a dobrodružných expedic. Vedle toho studuje Anglistiku-Amerikanistiku a program Učitelství pro střední školy. V rámci studií i mimo ně se věnovala doučování dětí a mladých lidí, například v organizaci Člověk v tísni.
anna.simonova@dofe.cz
+420 720 272 497

Kateřina Patáková

Kateřina Patáková

Koordinátorka programu pro Moravu a Slezsko
Katka se stará o místní centra programu DofE na Moravě, ve Slezsku a na Vysočině. Podporuje koordinátory a vedoucí programu, pomáhá jim při  zahájení a realizaci programu a dobrodružných expedic.
katerina.patakova@dofe.cz
+420 720 052 631

Soňa Vyskočilová

Soňa Vyskočilová

Asistentka programu
Soňa je zodpovědná za administrativu. V roce 2015 získala Zlatou Cenu vévody z Edinburghu. V programu se věnovala žonglování s diabolem a fotbalu a v rámci dobrovolnictví docházela do mateřské školy, kde vedla hodiny angličtiny pro předškoláky. Po absolvování programu se stala ambasadorkou DofE. Vystudovala Gymnázium v Příbrami a nyní studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.
sona.vyskocilova@dofe.cz
+420 601 345 979

Tereza Hrádková

Tereza Hrádková

Event manažerka IGE 2017
Tereza je zodpovědná za přípravy a realizaci prestižní mezinárodní události International Gold Event 2017. Neformální vzdělávání, mezikulturní komunikace a integrace jsou její vášní, která ji zavedla po studií pedagogiky na Masarykově univerzitě ke studiu Mezikulturní komunikace na univerzitě v Bretani.  Má za sebou bohaté zkušenosti ze vzdělávání, a vedení a koordinaci projektů pro mladé v rámci neziskové organizace ve Francii.Ve svém volném čase se věnuje produkci a programu konferencí TEDxPrague.
tereza.hradkova@dofe.cz
+420 725 014 171

Iva Kretschmerová

Iva Kretschmerová

Office Assistant
iva.kretschmerova@dofe.cz
+420 731 228 589

Michaela Smiková

Michaela Smiková

Event Assistant
Míša je pomocná síla při organizaci slavnostních ceremonií a dalších eventů DofE. Vedle toho se podílí na tvorbě grafických materiálů a medailonků našich účastníků. V současnosti je studentkou oboru Arts management na Vysoké škole ekonomické, kde se v rámci svých studií věnovala tématu vizuálního smogu v pražských ulicích, o kterém také natočila krátký dokument.
michaela.smikova@dofe.cz
+420 720 987 301

Anna Švejdová

Anna Švejdová

Asistentka IGE 2017
Anna je asistentka IGE 2017, která se stará o vše, co je potřeba, od administrativy po dopravu během eventu. Má ráda, když věci, které dělá, mají smysl, což jí přivedlo k nám do DofE. Když není v kanceláři, možná zrovna někde ve světě jezdí na kole – loni se vydala z Mexika přes Belize až do kopců Guatemaly. Po podzimním IGE 2017 bude její další zastávkou studium v Argentině.
anna.svejdova@dofe.cz
+ 420 601 090 535

Markéta Oudesová

Markéta Oudesová

Asistentka marketingu a PR
Markéta je nejnovější členkou týmu. Spravuje webové stránky, připravuje podklady pro sociální sítě a asistuje se vším, co je v rámci PR a marketingu potřeba. Kromě práce ji baví cestování a ve volném čase se věnuje provádění na jednom ze šumavských hradů. V minulosti se podílela mj. na projektu USE-IT, v rámci kterého každoročně vychází neotřelé mapy Prahy pro zahraniční návštěvníky. 
marketa.oudesova@dofe.cz

Jiří Zrůst

Jiří Zrůst

Předseda správní rady
Senior Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets
jiri.zrust@dofe.cz

Michal Jelínek

Michal Jelínek

Člen správní rady
Majitel OKIN GROUP, a.s.
michal.jelinek@dofe.cz

Pavlína Kalousová

Pavlína Kalousová

Členka správní rady
Předsedkyně Byznys pro společnost, o.s.
pavlina.kalousova@dofe.cz

Jan Sýkora

Jan Sýkora

Předseda dozorčí rady
Předseda představenstva Wood & Company, a.s.

Martin Gebauer

Martin Gebauer

Člen dozorčí rady
Generalní ředitel Českých Radiokomunikací a.s.

Helena Felix

Helena Felix

Členka dozorčí rady
Výkonná ředitelka Alkham a.s. a dcera Lady Luisy Abrahams, golfové šampionky, která program DofE přivedla do ČR

Jiří Pavlíček

Jiří Pavlíček

Člen dozorčí rady
Výkonný ředitel Aspironix s.r.o.

Ivan Chadima

Ivan Chadima

Člen a čestný předseda dozorčí rady
Managing Partner v Targa Management s.r.o.

Luděk Michalik

Luděk Michalik

Školitel DofE
Luděk učí matematiku na Open Gate - gymnáziu a základní škole, kde je zároveň koordinátorem a vedoucím programu DofE, a to už několik let. Od roku 2013 je také členem mezinárodního panelu školitelů DofE, což znamená, že školí zájemce o program DofE i v zahraničí.

Alena Hábltová

Alena Hábltová

Školitelka DofE
Alena svůj čas dělí mezi evaluace v oblasti strukturálních fondů, studium veřejné a sociální politiky na Karlově univerzitě, působení v Dobrovolnickém klubu a lektorském panelu neziskové organizace INEX-SDA, v Humanitární jednotce Českého červeného kříže a ve skautském středisku Balvan Rudná, kde se chystá založit místní centrum programu DofE.

Lucka Krumpholcová

Lucka Krumpholcová

Držitelka Zlaté ceny vévody z Edinburghu, dobrovolnice
Lucka převzala Zlatou cenu vévody z Edinburghu v červnu 2014 z rukou britské velvyslankyně Jane Townsend a známého rybáře Jakuba Vágnera. Už od podzimu 2013 je aktivním pomocníkem národní kanceláře programu DofE a zakládající členkou Klubu absolventů programu. Celkem se přes DofE zúčastnila už tří mezinárodních akcí - expedice v Irsku, setkání absolventů programu z několika evropských zemí a mezinárodního školení, které bylo součástí její přípravy na roli školitele DofE.

Pavla Müllerová

Pavla Müllerová

Držitelka Zlaté ceny vévody z Edinburghu, dobrovolnice
Pavla získala Zlatou cenu vévody z Edinburghu v roce 2008 a nyní pracuje v Charitě ČR. V říjnu 2014 české DofE reprezentovala na International Gold Event - tradičním mezinárodním setkání absolventů zlaté úrovně programu DofE, konajícím se v Jižní Koreji. Angažuje se v Klubu absolventů programu DofE.
alumni@dofe.cz

Petr Kolařík

Petr Kolařík

Držitel Zlaté ceny vévody z Edinburghu
Petr převzal Zlatou Cenu z rukou prince Edwarda v roce 2013. Z dob plnění Ceny vévody z Edinburghu má bohaté zkušenosti s managementem grantových projektů Erasmus+, pořádáním mezinárodních akcí a prací s mládeží. Za tuto bohatou mimoškolní činnost získal i vyznamenání od hejtmana Zlínského kraje. V roce 2014 doprovázel studenty z Hong Kongu na jejich zlaté pobytové akci v Praze a na Moravě. Po úspěšném absolvování bakalářského oboru Modern Languages ve Velké Británii a ve Francii se nyní věnuje studiu tlumočnictví na Univerzitě Karlově. Jako ambasador chce přesvědčit mladé lidi, že všechny sny jsou realizovatelné. 
pet.kolarik@gmail.com

Lucie Krumpholcová

Lucie Krumpholcová

Držitelka Zlaté ceny vévody z Edinburghu
Lucka završila svou poslední úroveň programu mezinárodní expedicí v Irsku. Následně v červnu 2014 převzala Zlatou cenu vévody z Edinburghu  z rukou britské velvyslankyně Jan Thompson a známého rybáře Jakuba Vágnera. Po ukončení ceny nadále pokračuje v DofE v rámci rozjíždějícího se Alumni klubu GAHA a jako ambasadorka na nových centrech programu. Po absolvování mezinárodního školení a expedičního tréninku v Litvě se s ní také můžete setkat v roli školitelky na expedičním školení.
Lucka.Krumpholcova@seznam.cz

Michal Zapletal

Michal Zapletal

Účastník zlaté úrovně programu DofE
Michal momentálně pracuje na zlaté úrovni programu DofE. Je zároveň ambasadorem, takže čas od času někde prezentuje a snaží se zapojit nové lidi a instituce. Mezitím se účastní i jiných společenských akcí jako například fundraisingových večerů. Zbožňuje tenis, horské kolo a lyže, zároveň ho zajímá architektura nebo produktový design, který by pak chtěl studovat na univerzitě v zahraničí.
michal.zapletal@student.englishcollege.cz

Eliška Vašířová

Eliška Vašířová

Účastnice zlaté úrovně programu DofE
Eliška je držitelkou stříbrné Ceny vévody z Edinburghu a momentálně i účastnicí zlatého programu. Studuje všeobecné Gymnázium Jana Nerudy v Praze a ve volném čase zpívá v dívčím sboru, dochází na lekce Bikram yogy, učí se cizí jazyky nebo se věnuje doučování dětí a dobrovolnictví. Její nejoblíbenější částí DofE je dobrodružná expedice, letos v létě s týmem vyráží na mezinárodní výpravu na Slovinsko. 
eli.vas@seznam.cz

Illyria Brejcha

Illyria Brejcha

Účastnice zlaté úrovně programu DofE
Illy je studentkou oktávy na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. V roce 2017 byla delegátkou na IGE (International Gold Event), kde s delegáty z celého světa vymýšlela, jak rozvýjet DofE. Ráda vyhledává dobrodružství všude, kam se namane, a taky miluje čtení, šití a lezení na stěně. Její nejoblíbenější částí DofE je  dobrovolnictví. Je odhodlána nakazit každého mladého člověka, kterého potká, svým nadšením pro DofE.  
illyriab@gmail.com

Podívej se na naše videa

DofE na YouTube

Podpoř dobrou věc

I vy můžete přispět k tomu, aby mladí lidé odhalili svůj potenciál a přistoupili ke svému životu aktivně.

Zůstaň v obraze

Národní kancelář programu vám může každý měsíc zasílat tipy a novinky.

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Vyplňte prosím alespoň pole označené hvězdičkou ( * ). Děkujeme

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací