Ceremonie

Ceremonie

Každý úspěšný absolvent programu DOFE se může zúčastnit slavnostního předávání certifikátu a odznaku. Ceremonie probíhá za účasti patronů DOFE a dalších významných hostů.

Podívej se na průběh ceremonie ve Fotogalerii nebo na našem YouTube.

V roce 2020 se z důvodu pandemie a nařízení vlády uskutečnila dne 16.12. první online ceremonie, která nahradila klasické slavnostní ceremonie pořádané na jaře a na podzim.

Na záznam přenosu online ceremonie se můžete podívat na našem youtube kanálu DofE Czech Republic.

Účast na ceremonii je zahrnuta v účastnickém poplatku, který se platí při registraci do programu DofE, není tedy potřeba nic doplácet. 

Bronzové ceremonie probíhají většinou v červnu a prosinci v Praze, Brně a Ostravě. Každý absolvent se účastní ceremonie podle toho, ve kterém regionu se nachází jeho DofE centrum.
Stříbrné a Zlaté ceremonie pořádáme během podzimu (nejčastěji říjen a listopad) v Praze. Přihlašování na ceremonie bude vždy zveřejněno na těchto stránkách 5 týdnů před datem konání.

Pro účast na ceremonii je nezbytně nutné, aby absolvent měl kompletní všechny záznamy v účastnické aplikaci (Online Record Book), případně ve své účastnické knížce. Bez toho není možné, aby se absolvent ceremonie účastnil a získal certifikát a odznak Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.