Co je DofE

DofE je vzdělávací program, který mladým lidem od 14 do dovršení 25 let umožňuje rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat volný čas. Stručné představení nabízí následující video.

Program DofE je součástí celosvětové prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje v desítkách zemí po celém světě mladé lidi napříč společností na cestě k jejich samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění.

V programu DofE si mladí lidé stanovují individuální cíle a výzvy v několika aktivitách a na cestě k jejich splnění posilují svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studijní i pracovní život. Navíc se zapojením do programu stávají součástí mezinárodní komunity a v případě potřeby mohou získat finanční podporu pro své aktivity.

Po celém světě se již do programu DofE zapojilo přes osm milionů mladých lidí. V ČR účastníci programu DofE mimo jiné věnují ročně 30 000 hodin komunitě a potřebným v rámci své dobrovolné činnost. V současnosti je do programu DofE v ČR zapojeno přes 4500 mladých lidí a 600 dobrovolných mentorů z řad pedagogů ve školách i neziskových organizacích, kteří je na jejich cestě podporují.

Přehled informací o programu DofE včetně jeho přínosů pro mladé lidi, vzdělávací organizace i pedagogy najdete zde (PDF, 243 kB).

Za účast v programu se hradí jednorázový poplatek, který jde na správu online aplikace, do které si účastníci zaznamenávají své aktivity a vedoucí sledují a potvrzují jejich postup programem. Také jsou z něj částečně hrazeny náklady na slavnostní předávání Cen pro absolventy, certifikát a jedinečný odznak DofE.

  Místní centrum iDofE
Bronz 100,- 300,-
Stříbro 200,- 400,-
Zlato 300,- 500,-
 

Účastníci programu DofE (tzv. “Dofáci”) si stanovují vlastní cíle, které jsou zároveň dostatečnou výzvou pro jejich osobní rozvoj. Program DofE prokazatelně podporuje mladé lidi na jejich cestě, neboť je:

  • Komplexní – program je zacílen na hlavní oblasti rozvoje mladých lidí: od sportu přes talent, dobrodružné expedice až po dobrovolnickou pomoc potřebným a komunitě.
  • Motivační – mladí lidé si sami stanovují výzvy a úkoly, které za naší pomoci řeší.
  • Rozvojový – přispívá k samostatnosti, ke zvýšení kompetencí i k rozvoji empatie a sociálního cítění. Mladí lidé si rozvíjejí týmovou spolupráci a získávají nové zkušenosti.
  • Prestižní – DofE se těší mezinárodnímu uznání britskou královskou rodinou a u nás funguje pod záštitou MŠMT ČR. Za dosažení cílů jsou mladí lidé oceňováni i ze strany významných osobností. Program DofE je uznáván mezinárodními školami, zahraničními univerzitami i zaměstnavateli jako známka kvality uchazečů.
  • Preventivní – motivuje mladé lidi, pomáhá jim převzít zodpovědnost a aktivuje je k činnostem, které jim pomáhají aktivně trávit volný čas.

Mladí lidé se do programu zapojují dobrovolně, prostřednictvím certifikovaných místních center programu DofE po celé České republice. Tato centra najdou nejčastěji na středních školách, v domech dětí a mládeže a dětských domovech. Zde Dofáci získají mentora, který jim pomůže v nastavení cílů a poskytne jim potřebnou podporu.

Program DofE je postaven na čtyřech klíčových oblastech, do kterých se mladí lidé zapojují: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a expedice. Všechny oblasti mají tři úrovně náročnosti, od bronzové až po zlatou. Za dosažení každé z nich je mladý člověk oceněn a namotivován k dalšímu rozvoji.  Bližší informace o těchto úrovních a sekcích najdete na následujících stránkách.

V programu DofE jde o vyvážený a komplexní osobnostní rozvoj mladých lidí, a proto se jeho účastníci vždy věnují hned několika aktivitám: dovednosti, pohybu i dobrovolnictví, připraví a absolvují expedici v přírodě a na zlaté úrovni navíc vyrazí na rezidenční projekt.

Dovednost

Každý v sobě skrýváme jiný talent. V našem programu se proto každý účastník sám rozhodne, co chce zlepšit, nebo se věnuje tomu, co ho nejvíc baví. Možností je spousta – hra na hudební nástroj, jazyky, keramika, nebo třeba nějaká technická dovednost.

Pohyb

Sportem ku zdraví a pohodě. V této oblasti programu mladý člověk zlepší svůj sportovní výkon, fyzickou kondici, pozná radost z pohybu a naučí se dbát na zásady zdravého životního stylu. Může se věnovat týmovému sportu a při tom získat nové kamarády či si zvolit sport individuální.

Dobrovolnictví

Celý život dáváme a dostáváme. Dobrovolnictví je jedním ze způsobů, jak dávat a dostávat zároveň. Účastníci programu se při něm seznámí s lidmi, které by jinak nejspíš nepotkali, a naučí se empatii, toleranci a trpělivosti. Naučí se také zodpovědnosti a zažijí, jaké to je být užitečný.

Expedice

Za hranice všedních zážitků. Dobrodružná expedice je výzvou k překonání obav z neznámého a příležitostí vyrazit s partou na několik dní objevovat zajímavá místa v České republice i zahraničí. Může pršet, může sněžit, ale dobře připravenou skupinu nic takového nepřekvapí.

Rezidenční projekt

Všude dobře, nejen doma. Na rezidenčním projektu se účastník zlaté úrovně programu seznámí s novými kamarády v neznámém prostředí a věnuje se spolu s nimi zajímavé a smysluplné aktivitě dle svého výběru. Rezidenčním projektem může být například tábor, vzdělávací pobyt, výměnný zájezd nebo dobrovolnický projekt v České republice, ale i v zahraničí.

Aby bylo absolvování programu DofE pro mladé lidi opravdovou výzvou, je důležité, aby si své cíle stanovovali individuálně a každý si nastavil odpovídající laťku. Bude-li pro účastníka dosažení jeho cílů příliš lehké, nedosáhne náležitého uspokojení z jejich splnění. Na druhou stranu příliš těžké výzvy by mohly účastníka od plnění programu odradit. Proto má program tři úrovně s odlišnou obtížností – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Je možné začít nejlehčí, tedy bronzovou úrovní, nebo se pustit rovnou do úrovně stříbrné či zlaté.

Bronze medal

Bronz

Bronzová úroveň je určena mladým lidem od 14 let. Účastníci programu DofE se v ní zapojují do celkem 4 oblastí: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a expedice. Prvním třem aktivitám se věnují minimálně po dobu 3 měsíců; navíc si z nich vybere jednu, v níž si stanoví náročnější cíl, kterému se bude věnovat o 3 měsíce déle. Expedice musí trvat aspoň 2 dny a 1 noc. K získání Bronzové ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 6 měsíců.

Silver medal

Stříbro

Stříbrná úroveň je určena mladým lidem od 15 let. Účastníci programu DofE se v ní zapojují do celkem 4 oblastí: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a expedice. Prvním třem aktivitám se věnují minimálně po dobu 6 měsíců; pokud nejsou držiteli Bronzové ceny vévody z Edinburghu, vyberou si z nich navíc jednu, v níž si stanoví náročnější cíl, kterému se budou věnovat o 6 měsíců déle. Expedice musí trvat aspoň 3 dny a 2 noci. K získání Stříbrné ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 6 měsíců v případě držitelů Bronzové ceny a minimálně 12 měsíců v případě, že účastník začne až touto úrovní.

Gold medal

Zlato

Zlatá úroveň je určena mladým lidem od 16 let. Účastníci programu DofE se v ní zapojují do celkem 5 oblastí: dovednost, pohyb, dobrovolnictví, expedice a rezidenční projekt. Prvním třem aktivitám se věnují minimálně po dobu 12 měsíců; pokud nejsou držiteli Stříbrné ceny vévody z Edinburghu, vyberou si z nich navíc jednu, v níž si stanoví náročnější cíl, kterému se budou věnovat o 6 měsíců déle. Expedice musí trvat aspoň 3 dny a 2 noci, rezidenční projekt nejméně 5 dní a 4 noci. K získání Zlaté ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 12 měsíců v případě držitelů Stříbrné ceny a minimálně 18 měsíců v případě, že účastník začne až touto úrovní.

 

Chcete se stát součástí programu? Skvělé!

Program DofE můžete zavést ve Vaší organizaci či škole, případně se přidat k již fungující skupině.

Jak se zapojit

Podívej se na naše videa

DofE na YouTube

Podpoř dobrou věc

I vy můžete přispět k tomu, aby mladí lidé odhalili svůj potenciál a přistoupili ke svému životu aktivně.

Zůstaň v obraze

Národní kancelář programu vám může každý měsíc zasílat tipy a novinky.

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Vyplňte prosím alespoň pole označené hvězdičkou ( * ). Děkujeme

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací