Fond DofE

Vzhledem k tomu, že posláním programu DofE je dát mladým lidem možnost trávit svůj volný čas smysluplně a podporovat je na jejich cestě k samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění, nabízí nezisková organizace, která program DofE v ČR spravuje, finanční podporu účastníkům programu i organizacím, které jim program poskytují, prostřednictvím Fondu DofE v celkové výši až 500.000 korun za rok.

Fond DofE je určen k podpoře účastníků, vedoucích (včetně školitelů a hodnotitelů expedic) a místních center s cílem umožnit všem mladým lidem plnění všech aktivit v programu DofE (dále také jen „program“), podpořit rozvoj kompetencí zapojených vedoucích a zkvalitnit podmínky pro rozvoj programu na místních centrech. Dlouhodobým podporovatelem Fondu DofE, i samotného programu DofE, je Nadace pojišťovny Kooperativa, která významně pomáhá nejen finančně, ale také odbornými radami a expertízou při zasedání komise Fondu DofE. Zaměstnanci Nadace Kooperativy se tak velkou měrou podílí na určování toho, kam pomoc prostřednictvím Fondu DofE poputuje. Fond DofE má dvě výzvy ročně a o finanční příspěvky je možné žádat ve třech oblastech podpory:

1. Účastníci

• Expedice až do výše 4 000 Kč/ osoba

• Zájmové aktivity (pohyb, dovednost, dobrovolnictví) až do výše 3 000 Kč/ osoba

• Rezidenční projekt až do výše 4 000 Kč/ osob

2. Vedoucí

• Expedice až do výše 4 000 Kč/ osoba

• Školení nad rámec DofE (vztahující se k vzdělávání s minimálně 30% spoluúčastí) až do výše 4 000 Kč/ osoba

• Zahraniční stáž (vztahující se k vzdělávání s minimálně 30% spoluúčastí) až do výše 10 000 Kč/ osoba 

3. Místní centra

• Materiální vybavení na expedice až do výše 5 000 Kč

• Startovací dotace jednorázově 2 000 Kč

• Příspěvek na propagaci až do výše 2 000 Kč

Program DofE nehradí náklady na jednotlivé aktivity, které si mladí lidé pro jeho plnění vyberou (například kroužky, kurzy, sportovní kluby, výbava, cestovné), pokud by však hrazení těchto nákladů mělo mladému člověku překážet v jeho plnění programu DofE, může pro něj jeho vedoucí programu získat příspěvek z Fondu DofE ve výši až 3 000 Kč na aktivitu

Základní kritéria k udělení příspěvků:

• Počet zapojených účastníků a míra dokončení programu

• Aktivita vedoucích a spolupráce s Národní kanceláří

• Propagace programu

• Délka zapojení do programu

• Obsahová úroveň žádosti

• Splnění administrativních a finančních závazků vůči Národní kanceláři

Vzhledem k tomu, že je pro nás důležité, aby se do programu DofE mohl zúčastnit opravdu každý mladý člověk od 14 do dovršení 25 let bez ohledu na jeho zázemí a finanční možnosti, je účast v programu zpoplatněna pouze symbolickou částkou 100 Kč za bronzovou, 200 Kč za stříbrnou a 300 Kč za zlatou úroveň. Za tuto částku účastník získá vstup do Online Record Book (systém na průběžné zaznamenávání plnění programu), pravidelnou podporu vyškoleného vedoucího programu a slevovou kartičku EYCA.

Možnost žádat o příspěvky z Fondu DofE je vždy dvakrát za rok (na jaře a na podzim), o konkrétních termínech i požadavcích jsou zapojené organizace včas informovány. Využití získaných prostředků se nedokládá daňovými doklady, ale fotografiemi a příběhy podpořených mladých lidí, které mohou být zveřejněny.

Výsledky Výzvy 2/2018 jsou volně k nahlédnutí zde.

Koordinátoři programu budou všechny žadatele individuálně kontaktovat se zprávou o výsledcích a dalších detailech, a to nejpozději do dvou týdnů od data uveřejnění výsledků.

Chcete se stát součástí programu? Skvělé!

Program DofE můžete zavést ve Vaší organizaci či škole, případně se přidat k již fungující skupině.

Jak se zapojit

Podívej se na naše videa

DofE na YouTube

Podpoř dobrou věc

I vy můžete přispět k tomu, aby mladí lidé odhalili svůj potenciál a přistoupili ke svému životu aktivně.

Zůstaň v obraze

Národní kancelář programu vám může každý měsíc zasílat tipy a novinky.

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Vyplňte prosím alespoň pole označené hvězdičkou ( * ). Děkujeme

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací