Náš tým

Naše nadace se skládá ze zaměstnanců národní kanceláře programu DofE Award, správní rady a dozorčí rady. Národní kancelář je zde pro vás, správní a dozorčí rada podporuje fungování nadace.

Tomáš Vokáč

Tomáš Vokáč

Executive Director
Tomáš působí od roku 2015 na pozici výkonného ředitele The Duke of Edinburgh´s International Award (Mezinárodní cena vévody v Edinburghu) v České republice a je zodpovědný za strategický rozvoj DofE v ČR. Předtím pracoval téměř 6 let na pozici Academic Directora v největší vzdělávací skupině v České republice Edua Group, kde vedl mezinárodní tým více jak 500 lektorů, trenérů, školitelů a akademických manažerů. Dříve působil jako Vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a PR v Institutu umění, kde měl na starosti propagaci české kultury v zahraničí. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2012 získal doktorát (Ph.D.) v oblasti dějin a teorie umění a kultury a vedl zde několik seminářů a přednášek. Aktivně se věnuje tématu leadershipu, koučingu, mentoringu a moderní trendům ve vzdělávání mládeže a dospělých.
tomas.vokac@dofe.cz
+ 420 727 843 830

Andrea Bittnerová

Andrea Bittnerová

Development Manager
Andrea má na starosti rozšiřování programu DofE do dalších organizací v České republice, projekty, a také komunikaci s některými partnerskými organizacemi a platformami. Má vystudován obor Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti působila jako National Representative Erasmus Student Network Česká republika či jako učitelka anglického jazyka.
andrea.bittnerova@dofe.cz
+420 601 090 534

Jana Sonntágová

Jana Sonntágová

Marketing Manager
Janča vede náš marketingový tým. Organizuje všechny akce DofE od ceremonií až po regionální akce, podílí se na budování brandu nadace a dodržování jednotného vizuálního stylu, zpracovává projekty a komunikuje s našimi patrony. Vystudovala Arts Management a má za sebou práci projektové manažerky a idea makera v projektu Nosím ulici v srdci pro Pragulic, který propojil české umělce s tématem ulice. Miluje umění, cestování a kulaté sluneční brýle.
jana.sonntagova@dofe.cz
+420 602 523 230

Karel Halačka

Karel Halačka

Regional Programme Coordinator - Prague and Central/South Bohemia
Karel podporuje místní centra v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji a má také na starosti rozšiřování programu v těchto regionech. Studuje na Masarykově univerzitě obor zaměřený na ekonomiku a řízení neziskových organizací. Působil v Arcidiecézním centru pro mládež Praha a mládeži se věnuje i jako dobrovolník. Jako humanitární pracovník působil na východní Ukrajině a během uprchlické krize na Maďarsko-Srbských hranicích. Rád lyžuje, cestuje a chodí na výstavy současného umění. 
karel.halacka@dofe.cz
+420 720 272 497

Kateřina Patáková

Kateřina Patáková

Programme and Training Manager - South Moravia
Katka se stará o místní centra programu DofE na Moravě, ve Slezsku a na Vysočině. Podporuje koordinátory a vedoucí programu, pomáhá jim při  zahájení a realizaci programu a dobrodružných expedic.
katerina.patakova@dofe.cz
+420 720 052 631

Daniela Ryšková

Daniela Ryšková

Regional Programme Coordinator - North/West Bohemia
Daniela má na starosti rozšiřování programu DofE v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji, dále pak podporu již zapojených organizací a koordinaci projektů zaměřených na dětské domovy. Svá vysokoškolská léta věnovala studiu Pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Anglofonních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. V minulosti působila jako asistentka Odboru primárního vzdělávání v Domě zahraniční spolupráce či jako asistentka event managera při organizaci nejrůznějších mezinárodních akcí. Mezi její zájmy patří fotografování, cestování a anglický jazyk.
daniela.ryskova@dofe.cz
+ 420 725 430 286

Josef Nový

Josef Nový

Regional Programme Coordinator - North/East Bohemia
Josef se stará o šíření a zkvalitňování programu DofE na Liberecku, Královéhradecku a Pardubicku a projekty týkající se vysokých škol. Tři roky působil jako učitel a má za sebou spolupráci s neziskovými organizacemi a mezinárodními školami. Po intenzivním roce ve světě realit posílil náš tým regionálních manažerů. Ve volném čase zpívá s různými hudebními tělesy a hraje na housle či kytaru.
josef.novy@dofe.cz
+ 420 725 978 583

Veronika Ormaniecová

Veronika Ormaniecová

Regional Programme Coordinator - North Moravia
Veronika se věnuje podpoře a rozšiřování programu DofE v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a celý studijní i profesní život se pohybuje v oblasti vzdělávání a personalistiky. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, ráda cestuje a vzdělává sebe i druhé.
veronika.ormaniecova@dofe.cz
+ 420 725 978 587

Markéta Oudesová

Markéta Oudesová

Communication Specialist
Markéta spravuje webové stránky a sociální sítě. Kromě práce ji baví cestování a ve volném čase se věnuje provádění na jednom ze šumavských hradů. 
marketa.oudesova@dofe.cz
+420 725 430 298

Iva Křenová

Iva Křenová

Event Coordinator
Iva má na starosti organizaci ceremonií a dalších akcí. Vystudovala Mezinárodní studia na Mendelově univerzitě, protože ji to ale často táhlo k umění, zkusila přijímací zkoušky na JAMU a ono to vyšlo. Věnovala se studiu Divadelního manažerství a snažila se proplout i do oblasti médií a marketingu. Miluje cestování a objevování nových kavárenských míst :-) 
+420720987301

 Pavla Šmídová

Pavla Šmídová

Office Coordinator
Pavla má na starosti přípravu všech podkladů pro účetní, účetní uzávěrku a audit. Vede personální agendu zaměstnanců a evidenci majetku organizace. Pavla ráda sportuje, mezi její oblíbené zimní sporty patří skialpy, v létě nejradši jezdí na plachetnici. 
pavla.smidova@dofe.cz
+420 702 156 872

Soňa Vyskočilová

Soňa Vyskočilová

Programme Assistant
Soňa je zodpovědná za administrativu. V roce 2015 získala Zlatou Cenu vévody z Edinburghu. V programu se věnovala žonglování s diabolem a fotbalu a v rámci dobrovolnictví docházela do mateřské školy, kde vedla hodiny angličtiny pro předškoláky. Po absolvování programu se stala ambasadorkou DofE. Vystudovala Gymnázium v Příbrami a nyní studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.
sona.vyskocilova@dofe.cz
+420 601 345 979

Jiří Zrůst

Jiří Zrůst

Předseda správní rady
Senior Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets
jiri.zrust@dofe.cz

Michal Jelínek

Michal Jelínek

Člen správní rady
Majitel OKIN GROUP, a.s.
michal.jelinek@dofe.cz

Pavlína Kalousová

Pavlína Kalousová

Členka správní rady
Předsedkyně Byznys pro společnost, o.s.
pavlina.kalousova@dofe.cz

Jan Sýkora

Jan Sýkora

Předseda dozorčí rady
Předseda představenstva Wood & Company, a.s.

Martin Gebauer

Martin Gebauer

Člen dozorčí rady
Generalní ředitel Českých Radiokomunikací a.s.

Helena Felix

Helena Felix

Členka dozorčí rady
Výkonná ředitelka Alkham a.s. a dcera Lady Luisy Abrahams, golfové šampionky, která program DofE přivedla do ČR

Jiří Pavlíček

Jiří Pavlíček

Člen dozorčí rady
Výkonný ředitel Aspironix s.r.o.

Ivan Chadima

Ivan Chadima

Člen a čestný předseda dozorčí rady
Managing Partner v Targa Management s.r.o.

Zdeněk Hendrych

Zdeněk Hendrych

Školitel DofE
Zdeněk vede školní klubu na ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, kde je zároveň vedoucím programu DofE a koordinátorem mezinárodních projektů Erasmus+. K aktivnímu zapojení do programu DofE ho přivedla láska k aktivitám v přírodě ve spojení se zkušenostním učením. Jeho životním posláním je předávat své znalosti a motivovat druhé k osobnímu růstu.  

Luděk Michalik

Luděk Michalik

Školitel DofE
Luděk učí matematiku na Open Gate - gymnáziu a základní škole, kde je zároveň koordinátorem a vedoucím programu DofE, a to už několik let. Od roku 2013 je také členem mezinárodního panelu školitelů DofE, což znamená, že školí zájemce o program DofE i v zahraničí.

Alena Hábltová

Alena Hábltová

Školitelka DofE
Alena svůj čas dělí mezi evaluace v oblasti strukturálních fondů, studium veřejné a sociální politiky na Karlově univerzitě, působení v Dobrovolnickém klubu a lektorském panelu neziskové organizace INEX-SDA, v Humanitární jednotce Českého červeného kříže a ve skautském středisku Balvan Rudná, kde se chystá založit místní centrum programu DofE.

Lucka Krumpholcová

Lucka Krumpholcová

Držitelka Zlaté ceny vévody z Edinburghu, dobrovolnice
Lucka převzala Zlatou cenu vévody z Edinburghu v červnu 2014 z rukou britské velvyslankyně Jane Townsend a známého rybáře Jakuba Vágnera. Už od podzimu 2013 je aktivním pomocníkem národní kanceláře programu DofE a zakládající členkou Klubu absolventů programu. Celkem se přes DofE zúčastnila už tří mezinárodních akcí - expedice v Irsku, setkání absolventů programu z několika evropských zemí a mezinárodního školení, které bylo součástí její přípravy na roli školitele DofE.

Martin Vlček

Martin Vlček

Školitel DofE
Učí na 1st International School of Ostrava, kde má, mimo jiné, na starosti i organizaci DofE expedic, a to již od r.2013. Kromě každoročního školení a hodnocení expedic absolvoval taktéž mezinárodní setkání expedičních školitelů v Litvě.  

Pavla Müllerová

Pavla Müllerová

Držitelka Zlaté ceny vévody z Edinburghu, dobrovolnice
Pavla získala Zlatou cenu vévody z Edinburghu v roce 2008 a nyní pracuje v Charitě ČR. V říjnu 2014 české DofE reprezentovala na International Gold Event - tradičním mezinárodním setkání absolventů zlaté úrovně programu DofE, konajícím se v Jižní Koreji. Angažuje se v Klubu absolventů programu DofE.
alumni@dofe.cz

Jakub Růžička

Jakub Růžička

Držitel stříbrné ceny
Jakub je držitelem stříbrné a velmi blízko od dokončení zlaté úrovně Ceny. Jediné, co mu zbývá, je expedice, a rád by naplánoval opravdovou "pecku"! Studuje geografii  na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a dobrodružství, objevování a překonávání sebe sama má prostě v krvi. V rámci DofE se mimo jiné učil (a stále ještě učí) švédsky, značkaří trasy pro KČT, na běžkách zvládl trasu Jizerské 50 a na kole dojel do Bosny a Herzegoviny a zpátky. Ve volném čase je nejraději venku v přírodě na nohou, kole nebo v zimě na běžkách.
ruzicka.94@gmail.com

Kamila Otrubová

Kamila Otrubová

Držitelka zlaté ceny vévody z Ediburghu
Kamila je držitelkou zlaté úrovně Ceny vévody z Edinburghu. Svou cenu převzala z rukou prince Edwarda v roce 2017. V rámci Dofe si stanovila cíl zdolat Elbrus, nejvyšší horu Evropy, což se jí také v roce 2016 podařilo. To ji inspirovalo ke splnění dalšího ze svých snů, a to vylézt na Kilimanjaro o rok později. Dofe ji přesvědčilo, že lze dokázat mnohé a to nejen ve sportovních, ale i dobrovolnických projektech. Již po skončení její účasti v programu Dofe tak například zorganizovala benefiční běh pro Pomocné tlapky. Je studentkou medicíny. Ve svém volném čase se věnuje výuce lyžovaní, skialpinismu, triatlonu, němčině, francouzštině a hře na klavír. V horách má další plány. Ambasadorství bere svým způsobem jako poslání, protože se díky němu naučila své sny nejen snít, ale i je uskutečnit.
kami.otrubova@gmail.com

Petr Kolařík

Petr Kolařík

Držitel Zlaté ceny vévody z Edinburghu
Petr převzal Zlatou Cenu z rukou prince Edwarda v roce 2013. Z dob plnění Ceny vévody z Edinburghu má bohaté zkušenosti s managementem grantových projektů Erasmus+, pořádáním mezinárodních akcí a prací s mládeží. Za tuto bohatou mimoškolní činnost získal i vyznamenání od hejtmana Zlínského kraje. V roce 2014 doprovázel studenty z Hong Kongu na jejich zlaté pobytové akci v Praze a na Moravě. Po úspěšném absolvování bakalářského oboru Modern Languages ve Velké Británii a ve Francii se nyní věnuje studiu tlumočnictví na Univerzitě Karlově. Jako ambasador chce přesvědčit mladé lidi, že všechny sny jsou realizovatelné. 
pet.kolarik@gmail.com

Lucie Krumpholcová

Lucie Krumpholcová

Držitelka Zlaté ceny vévody z Edinburghu
Lucka završila svou poslední úroveň programu mezinárodní expedicí v Irsku. Následně v červnu 2014 převzala Zlatou cenu vévody z Edinburghu  z rukou britské velvyslankyně Jan Thompson a známého rybáře Jakuba Vágnera. Po ukončení ceny nadále pokračuje v DofE v rámci rozjíždějícího se Alumni klubu GAHA a jako ambasadorka na nových centrech programu. Po absolvování mezinárodního školení a expedičního tréninku v Litvě se s ní také můžete setkat v roli školitelky na expedičním školení.
Lucka.Krumpholcova@seznam.cz

Michal Zapletal

Michal Zapletal

Účastník zlaté úrovně programu DofE
Michal momentálně pracuje na zlaté úrovni programu DofE. Je zároveň ambasadorem, takže čas od času někde prezentuje a snaží se zapojit nové lidi a instituce. Mezitím se účastní i jiných společenských akcí jako například fundraisingových večerů. Zbožňuje tenis, horské kolo a lyže, zároveň ho zajímá architektura nebo produktový design, který by pak chtěl studovat na univerzitě v zahraničí.
michal.zapletal@student.englishcollege.cz

Eliška Vašířová

Eliška Vašířová

Účastnice zlaté úrovně programu DofE
Eliška je držitelkou stříbrné Ceny vévody z Edinburghu a momentálně i účastnicí zlatého programu. Studuje všeobecné Gymnázium Jana Nerudy v Praze a ve volném čase zpívá v dívčím sboru, dochází na lekce Bikram yogy, učí se cizí jazyky nebo se věnuje doučování dětí a dobrovolnictví. Její nejoblíbenější částí DofE je dobrodružná expedice, letos v létě s týmem vyráží na mezinárodní výpravu na Slovinsko. 
eli.vas@seznam.cz

Illyria Brejcha

Illyria Brejcha

Účastnice zlaté úrovně programu DofE
Illy je studentkou oktávy na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. V roce 2017 byla delegátkou na IGE (International Gold Event), kde s delegáty z celého světa vymýšlela, jak rozvýjet DofE. Ráda vyhledává dobrodružství všude, kam se namane, a taky miluje čtení, šití a lezení na stěně. Její nejoblíbenější částí DofE je  dobrovolnictví. Je odhodlána nakazit každého mladého člověka, kterého potká, svým nadšením pro DofE.  
illyriab@gmail.com

Podívej se na naše videa

DofE na YouTube

Podpoř dobrou věc

I vy můžete přispět k tomu, aby mladí lidé odhalili svůj potenciál a přistoupili ke svému životu aktivně.

Zůstaň v obraze

Národní kancelář programu vám může každý měsíc zasílat tipy a novinky.

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Vyplňte prosím alespoň pole označené hvězdičkou ( * ). Děkujeme

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací