Kateřina Kováčová: Zejména během expedic poznáte žáka více než během vyučovacích hodin

Kateřina Kováčová: Zejména během expedic poznáte žáka více než během vyučovacích hodin

Novinky

24. září 2018

Kateřina Kováčová je se svou institucí, Střední zdravotnickou školou Kroměříž, jednou z nejčerstvějších přírůstků do naší DofE rodiny. Práce s mladými lidmi ji velmi baví a náš program se tak rychle stal její srdeční záležitostí. V září spolu se svými studenty absolvovala první ostrou expedici, kde, jak sama říká, všichni předvedli, že jsou skvělí týmoví hráči. Více v následujícím rozhovoru!

Pod jakým místním centrem se DofE věnujete a na jaké pozici?
Věnuji se DofE pod místním centrem Střední zdravotnické školy Kroměříž jako vedoucí i koordinátor.  

Jak dlouho na dané instituci působíte a jak jste se dostala k této profesi? Co Vás na ní baví?
Na Střední zdravotnické škole Kroměříž působím druhým rokem a vyučuji zde tělesnou výchovu a zdravotní tělesnou výchovu. V roce 2003 jsem vystudovala Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně obor NJ-TV učitelství pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia. Po ukončení studia jsem se přestěhovala do Kroměříže a práci ve školství jsem bohužel tehdy nenašla, proto jsem začala pracovat v soukromé firmě a vzhledem k tomu, že jsem ovládala cizí jazyky, stal se mojí pracovní náplní především zahraniční obchod. Práce mě velmi bavila, když jsem neměla vlastní rodinu, byla to činnost, při které jsem se mohla plně rozvíjet a realizovat. V roce 2017 jsem se rozhodla, že změním svou dosavadní profesní dráhu, abych se mohla více věnovat svým dvěma dětem. Vrátila jsem se proto k oboru, který jsem vystudovala.

Práce s mládeží na odborné střední škole se zdravotnickým zaměřením mě velmi baví. Žáci mají díky praxím představu, jakou činnost bude jejich budoucí povolání obnášet a sami vědí, že musí být fyzicky zdatní. Mnoho žáků se aktivně věnuje konkrétnímu sportu a většina má zájem naučit se pracovat se svým vlastním tělem, aby je při fyzicky namáhavé práci nezradilo. Baví mě také kurzy, které patří k tělesné výchově, ať už lyžařské nebo turistické kurzy, které jsou u žáků velmi oblíbené, a samozřejmě také projekt DofE, který podporuje pravidelnou sportovní činnost žáků a turistiku.

Jak jste se jako místní centrum o programu dozvěděli a jaké byly hlavní argumenty pro zapojení?
Vedení školy bylo seznámeno s obsahem projektu na prezentaci DofE pro ředitele škol. Paní ředitelku tento projekt velmi zaujal vzhledem k tomu, že naše škola nabízí studium nejen zdravotnického oboru, ale i oboru sociální činnosti. Právě dobrovolnictví, jeden z pilířů programu, je s těmito obory spjato. Bylo mi nabídnuto, zda bych se nechtěla zúčastnit školení. V březnu 2017 jsem se pak základního školení DofE zúčastnila a byla jsem nadšena filozofií celého programu. Na začátku nového školního roku 2017/2018 bylo místní centrum při SZŠ vytvořeno a byla nabídnuta účast žákům jako mimoškolní činnost.  

Jak se Vám líbí program a jeho principy?
Program je dle mého názoru velmi vyvážený a snaží se rozvíjet to, co je v dnešní době potřebné u současné mládeže podporovat. Netušila jsem, že může být pro některého žáka složité umět si stanovit reálný cíl a pravidelnou činností k tomuto cíli dospět. Také podpora dobrovolnictví mládeže není v naší společnosti příliš na výsluní, přitom v zahraničí je to zcela běžné a jsem ráda, že je to součástí projektu DofE. To, že je program nesoutěžního charakteru, je velmi přínosné, často se na to žáci ptají, zda se výsledky nějak hodnotí, mají strach, že by mohli být s někým veřejně srovnáváni.

Kolik máte v současné době zájemců a účastníků? Plánujete na podzim nábor nových členů?
V roce 2017/2018 bylo zapsáno celkem 17 účastníků. Přípravné expedice se pak zúčastnilo 13 žáků (2 týmy) a ostré expedice se zúčastnilo 10 žáků (2 týmy). Odhaduji, že budeme nabírat nové členy někdy na začátku druhého pololetí, kdy budou mít současní účastníci již ukončenou bronzovou úroveň. 

Myslíte si, že fungování DofE na Vašem místním centru nějak změnilo vztahy mezi Vámi jakožto pedagogem a Vašimi studenty? 
Podle mého názoru je fungování DofE v našem místním centru velmi individuální záležitostí. Konzultace plnění jednotlivých výzev příslušných účastníků probíhá čistě individuálně. Pouze před expedicemi na expedičním školení jsme se scházeli pravidelně v týmech. Jako vedoucí mám stejně tak jako účastníci k dispozici ORB systém, kde vidím, jak si žáci plní své cíle u jednotlivých výzev. Velmi často konzultujeme jednotlivé výzvy a mám relativně velký přehled o tom, jak žáci tráví svůj volný čas. Určitě jsou vztahy mezi námi velmi přátelské a zejména během expedic mimo pohodlí svého vlastního domova poznáte žáka více než během vyučovacích hodin.

Máte za sebou nebo připravujete v rámci DofE nějaké zajímavé projekty nebo expedice?
V prosinci na naší škole proběhla beseda se zástupci DofE s Mgr. Kateřinou Patákovou, která seznámila všechny naše studenty s principy DofE a poté se setkala i se skupinkou účastníků DofE našeho místního centra. V květnu a v červnu 2018 proběhlo pravidelné setkávání se všemi účastníky na expedičním školení, na konci června jsme absolvovali přípravnou expedici, která byla opravdu tvrdou přípravou, neboť po celou noc silně pršelo, a nyní jsme čerstvě absolvovali i ostrou expedici, ze které jsem měla největší obavy, ale počasí i všichni účastníci byli, jak se říká „za odměnu“.
V plánu máme setkání se zástupcem ekologického spolku Barbořice a setkání se zástupcem svépomocné rodičovské skupiny Želvičky, která sdružuje rodiče dětí se zdravotním postižením.

Děkujeme za rozhovor!

Předchozí Další novinky Následující

Podívej se na naše videa

DofE na YouTube

Podpoř dobrou věc

I vy můžete přispět k tomu, aby mladí lidé odhalili svůj potenciál a přistoupili ke svému životu aktivně.

Zůstaň v obraze

Národní kancelář programu vám může každý měsíc zasílat tipy a novinky.

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Vyplňte prosím alespoň pole označené hvězdičkou ( * ). Děkujeme

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací