Martina Strnadová: Program přináší nový vítr do mé pedagogické činnosti

Martina Strnadová: Program přináší nový vítr do mé pedagogické činnosti

Novinky

11. září 2018

Martina Strnadová se DofE věnuje hned na dvou místních centrech, a to na SŠ Náhorní a na Gymnáziu Jana Keplera. O tom, že se bude věnovat učitelství, měla jasno už na základní škole a k DofE se dostala přes svého kolegu – společně se rozhodli zúčastnit se základního školení, kde se dozvěděli více informací. Na DofE nejvíce oceňuje to, že studentům nabízí možnost rozvoje sebe sama, její studenti zase říkají, že díky programu si umí lépe naplánovat povinnosti a zorganizovat svůj volný čas.

Pod jakým místním centrem se DofE věnujete a na jaké pozici? (vedoucí/koordinátor)

V současné době se DofE věnuji na dvou místních centrech. Mé začátky jsou spjaty se Střední školou designu, umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, kde od roku 2016 působím jako koordinátor a zároveň jako vedoucí. Ve školním roce 2017/18 jsem nastoupila na částečný úvazek na Gymnázium Jana Keplera, kde jsme se společně s kolegou rozhodli vytvořit místní centrum DofE. Zde jsem v pozici vedoucí. Vzhledem k tomu, že od školního roku 2018/19 budu působit již jen na Gymnáziu Jana Keplera, dokončím na podzim 2018 plnění DofE se studentkami zapojenými na SŠ Náhorní a pak se již budu věnovat DofE pouze na Gymnáziu Jana Keplera.

Jak dlouho na dané instituci působíte a jak jste se dostala k této profesi? Co Vás na ní baví?

Na SŠ Náhorní jsem působila 3 roky a na gymnáziu začínám druhý školní rok. Již na základní škole jsem se při výběru budoucího povolání rozhodla pro učitelství, a proto jsem směřovala na gymnázium s cílem podat si přihlášky na pedagogické fakulty. Během středoškolských let jsem se ve svém rozhodnutí utvrdila a to z následujících důvodů. Doučovala jsem v nižších ročnících spolužáky matematiku, chemii a ve vyšších ročnících dějiny, tato činnost mě naplňovala a bavila. Zároveň jsem během studií narazila na několik skvělých učitelů, což mi rovněž pomohlo při volbě dalšího směřování. Vzhledem k tomu, že mě během gymnaziálních studií nejvíce zajímala historie a dění ve společnosti, rozhodla jsem se pro studium dějepisu a společenských věd. Na této profesi oceňuji zejména kontakt s mladými lidmi a zároveň možnost neustálého obohacování a získávání nových zkušeností. Právě příležitost zapojit se do DofE mě nadchla, protože se jedná o projekt mimo školní lavice přinášející nový vítr do mé pedagogické činnosti.

Jak jste se jako místní centrum o programu dozvěděli a jaké byly hlavní argumenty pro zapojení?

O programu DofE mě informoval kolega, který se o DofE dozvěděl při návštěvě britské ambasády, kde byl program představován. Společně jsme se pak rozhodli zjistit více informací na základním školení DofE. Program mě upoutal jako celek a zejména mě zaujala možnost rozvoje v různých oblastech a plnění stanovených výzev, kdy žák překonává sám sebe, poznává své silné a slabé stránky, což souvisí i se sebepoznáváním, důležitou součástí našeho života. Dále bych vyzdvihla příležitost získání nových přátel, důležitých a užitečných dovedností, schopnost orientace v přírodě a s tím spojených zážitků, vytržení z každodennosti a rozšíření obzorů nejen u studentů, ale i jejich vedoucích. V současnosti jako podstatný argument shledávám na základě rozhovorů se studenty pozitivum v získání schopnosti plánovat povinnosti a organizovat volný čas.

Kolik máte v současné době zájemců/účastníků?

Na SŠ Náhorní máme v současné době 12 účastníků (8 v bronzové úrovni a 4 ve stříbrné úrovni). Na začátku školního roku bývá vždy velký zájem a nadšení, které bohužel časem opadne. Každopádně ti studenti, kteří u programu DofE vydrží, ho hodnotí velmi kladně, což je zjevné například i z jejich příspěvků na web (například http://www.ssnahorni.cz/dofe-nam-dava-novy-smer-do-zivota/http://www.ssnahorni.cz/mezinarodni-cena-vevody-z-edinburghu-dofe/). O tom, že je o DofE opravdu velký zájem, svědčí i přihlášení tří studentek z okolních škol, kde v současné době nemají možnost účasti v DofE a naše škola pro ně byla nejbližším místním centrem. Na Gymnáziu Jana Keplera je o program velký zájem, nyní máme 20 účastníků (4 zlatá úroveň, 16 bronzová úroveň) a plánujeme první expedice – více na https://gjk.cz/dofe-je-vyzva-ale-i-zabava/.

Jaké aktivity si Vaše studenti v rámci DofE vybírají?

Studenti si na obou místních centrech stanovují různorodé cíle. V rámci dobrovolnictví se věnují například doučování, sběru odpadků, horolezectví s nevidomými nebo působí jako dobrovolníci v organizaci Asistence, o.p.s., jež je poskytovatelem sociálních služeb pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením v Praze. V oblasti talentu si účastníci volí například figurální kresbu, zdokonalování se v jazycích, učení se hře na hudební nástroje, žonglování nebo psaní povídek. Rovněž mezi sportovními aktivitami se objevuje pestrý výběr – studenti se věnují horolezectví, lukostřelbě, turistice, běhu nebo gymnastice.

Plánujete na podzim nábor nových členů?

Ano, na Gymnáziu Jana Keplera plánujeme nábor nových členů, v říjnu bych ráda v rámci představování programu DofE pozvala i naše první účastníky, kteří v současné době plní své aktivity a chystají se na zářijové expedice. Věřím, že dokážou svým vrstevníkům zprostředkovat své vlastní zkušenosti co nejlépe a motivovat je tak do plnění programu a stanovování nových cílů.

Vidíte v DofE přínos ve smyslu zlepšení či utužení  vztahů mezi žáky a učiteli?

Ano, přínos zde určitě vidím. Vztahy se podle mého nejvíce utuží v rámci plánování a absolvování expedice. Z pozice učitele vnímám jako velké plus příležitost poznat studenty z jiných stránek. V poslední době mě nejvíce zaujalo dobrovolnictví studenta prvního ročníku GJK, který se rozhodl pomáhat nevidomým a chodí s nimi lézt na stěnu.

Je pro Vás osobně DofE přínosem?

A do třetice ano - jako vedoucí a školitel expedicí jsem nejen v kontaktu se studenty z jiných než ze studijních důvodů, ale rovněž v rámci výprav poznávám Česko. Také mám skvělou možnost podílet se na projektu, který dává, jak říkají studenti, nový směr do života.

Děkujeme za rozhovor!

Předchozí Další novinky Následující

Podívej se na naše videa

DofE na YouTube

Podpoř dobrou věc

I vy můžete přispět k tomu, aby mladí lidé odhalili svůj potenciál a přistoupili ke svému životu aktivně.

Zůstaň v obraze

Národní kancelář programu vám může každý měsíc zasílat tipy a novinky.

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Vyplňte prosím alespoň pole označené hvězdičkou ( * ). Děkujeme

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací