Význam programu

Přínosy a úspěchy programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE Award) jsou už od jeho založení v roce 1956 důkladně sledovány.

Díky tomu disponujeme přehledem přínosů programu i poutavými statistikami, které jsou průběžně aktualizovány na základě nových informací a výzkumů. Potvrzuje se v nich, že program má celosvětový dopad a že je obohacující pro mladé lidi i pro organizace a dobrovolníky, kteří jim při plnění programu poskytují svou podporu.

Tento program může do své nabídky zařadit jakákoliv škola či organizace pracující s mládeží od 14 do 25 let, která je cílovou skupinou programu. Program stojí na propracované metodologii, založené na principech zážitkové pedagogiky, a zároveň je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil možnostem každého regionu, organizace i mladého člověka.

Přínosy programu pro mladé lidi

 • Rozvoj nových dovedností, které mohou v budoucnu uplatnit (nejen) na trhu práce
 • Zvýšení sebedůvěry a sebevědomí
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za sebe i za druhé
 • Vytvoření povědomí o vlastním potenciálu, o svých silných i slabších stránkách
 • Rozvoj schopnosti pracovat ve skupině
 • Nalezení nových zájmů, přátel a příležitostí
 • Rozvoj schopnosti efektivně plánovat a rozhodovat se, být zodpovědný a spolehlivý
 • Možnost dosáhnout ve svém volném čase něčeho pozitivního a konstruktivního
 • Dobrý pocit z dosažení stanovených cílů a překonání sebe sama
 • Vytvoření sebemotivujícího a aktivního postoje ke světu kolem sebe
 • Rozvoj schopnosti učit se z vlastní zkušenosti a zážitku
 • Společenské ocenění vynaloženého úsilí v podobě certifikátu a jeho slavnostního předání

Výsledky výzkumů ukázaly, že účast v programu díky těmto přínosům přispívá ke zlepšení školní docházky a prospěchu mladých lidí, vyvoválá v nich celoživotní zájem o vzdělávání, zvyšuje jejich zaměstnatelnost, občanskou aktivitu či toleranci k odlišnostem a hraje důležitou roli také v prevenci asociálního a kriminálního chování.

Přínosy programu pro zapojené dobrovolníky a organizace

 • Podpora dobrého jména organizace či školy – zviditelnění na akcích a propagačních materiálech programu, status místního centra programu, stvrzený prestižním certifikátem
 • Možnost v programu využít činnosti, které organizace či škola s mladými lidmi už v nějaké formě provozuje
 • Další vzdělávání na akreditovaných školeních programu
 • Příležitost k podpoře osobního rozvoje mladých lidí pomocí lety osvědčeného a celosvětově zavedeného programu s měřitelnými výsledky a mezinárodní prestiží
 • Možnost nabídnout mladým lidem vzdělávací cíle, které vycházejí z jejich vlastních zájmů a na jejichž plánování se sami podílejí
 • Možnost produktivně organizovat volný čas mladých lidí a podporovat jejich osobní a společenskou odpovědnost
 • Možnost sdílet s účastníky uspokojení z dosažených výsledků
 • Příležitost zvýšit touto zkušeností své organizační a profesionální dovednosti
 • Možnost v rámci programu spolupracovat se svými kolegy
 • Příležitost navázat kontakt a sdílet zkušenosti s dalšími pracovníky a dobrovolníky zapojenými v programu
 • Možnost rozvinout spolupráci s dalšími organizacemi a školami
 • Možnost podílet se na mezinárodních projektech programu

Statistiky programu

 • Program je nyní dostupný ve více než 140 zemích světa
 • Od založení programu v roce 1956 se ho zúčastnilo přes 8 miliónů mladých lidí
 • Každý den se do programu zapojuje průměrně 1205 nových účastníků
 • Program úspěšně dokončí průměrně 548 účastníků za den
 • V roce 2011 účastníci programu přispěli dobrovolnou prací v délce přes 3,9 milionu hodin k rozvoji místních komunit po celém světě
 • Jen během roku 2011 se do programu zapojilo víc než 890 tisíc mladých lidí
 • Na poskytování programu mladým lidem se momentálně podílí přes 200 tisíc dobrovolníků

Výzkum

Účinnost programu DofE Award je průběžně monitorována, její pozitivní dopady na mládež potvrzují mnohé výzkumy.

Program přispívá zejména ke zlepšení školní docházky a prospěchu mladých lidí, vyvolává v nich celoživotní zájem o vzdělávání, zvyšuje jejich zaměstnatelnost, občanskou aktivitu či toleranci k odlišnostem a hraje důležitou roli také v prevenci asociálního a kriminálního chování.

Více se můžete dočíst v přiloženém dokumentu v anglickém jazyce.

Measuring the Award's Impact (PDF)

Podívej se na naše videa

DofE na YouTube

Podpoř dobrou věc

I vy můžete přispět k tomu, aby mladí lidé odhalili svůj potenciál a přistoupili ke svému životu aktivně.

Zůstaň v obraze

Národní kancelář programu vám může každý měsíc zasílat tipy a novinky.

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Vyplňte prosím alespoň pole označené hvězdičkou ( * ). Děkujeme

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací