Fond DofE

Fond DofE

Posláním programu DofE je poskytnout všem mladým lidem příležitost smysluplně trávit volný čas a podporovat je na jejich cestě k nezávislosti, sebevědomí, budoucímu zaměstnání a sociálnímu blahobytu. Proto nabízíme finanční podporu vedoucím (včetně školitelů a hodnotitelů expedic), účastníkům a Místním centrům, které program poskytují.

Fond DOFE je určen na podporu účastníků, vedoucích (včetně školitelů a hodnotitelů expedic) a Místních center, aby umožnili všem mladým lidem zapojit se do všech činností DofE.

Možnost požádat o finanční příspěvek z DofE fondu je obvykle dvakrát ročně (na jaře a na podzim). Místní centra jsou informována před spuštěním  nové výzvy k přihlášení do fondu. Využití získaných prostředků nemusí být doloženo daňovými doklady, ale doložení je dobré dělat skrze fotografie a příběhy podporovaných mladých lidí, které může Národní centrum DofE publikovat.

Chci požádat o finanční podporu

Jarní výzva byla ukončena. Další možnost žádát o příspěvek z Fondu DofE bude otevřena na podzim 2021.

 

Výzva 2021

Ve výzvě roku 2021 jsme celkem rozdělili  259 480,- podrobné rozdělení dotací najdete zde.

Za finanční prostředky ve fondu děkujeme Gasnet, s.r.o.

 

Byl jsem podpořen

Vyúčtování daru z Fondu DOFE můžete odevzdávat pomocí elektronického formuláře >>ZDE<<

Výsledky poslední výzvy 01/2020 jsou k dispozici v tomto dokumentu.

 

Dokumeny ke stažení

Pravidla pro čerpání příspěvků z Fondu DOFE