Fond DofE

Fond DofE

Posláním programu DofE je dát mladým lidem možnost trávit svůj volný čas smysluplně a podporovat je na jejich cestě k samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění. Proto nabízíme finanční podporu účastníkům programu i organizacím, které program poskytují, prostřednictvím Fondu DofE.

Fond DofE je určen k podpoře účastníků, vedoucích (včetně školitelů a hodnotitelů expedic) a Místních center s cílem umožnit všem mladým lidem plnění všech aktivit v programu DofE (dále jen „program“). 

Možnost žádat o příspěvky z Fondu DofE je vždy dvakrát za rok (na jaře a na podzim), o konkrétních termínech i požadavcích jsou zapojené organizace včas informovány. Využití získaných prostředků se nedokládá daňovými doklady, ale fotografiemi a příběhy podpořených mladých lidí, které mohou být zveřejněny. 

Podrobná pravidla pro získání příspěvku z Fondu naleznete v tomto dokumentu

Byl jsem podpořen 

Výsledky Výzvy 2/2019 jsou volně k nahlédnutí v tomto dokumentu

Závěrečné zprávy zasílejte regionálním manažerům dle podmínek ve smlouvě. Zde najdete kontakt

 

Chci žádat o podporu

 

Dokumenty ke stažení

Formulář vyúčtování

Formulář závěrečné zprávy