Fond DOFE

Fond DOFE

Posláním programu DOFE je poskytnout mladým lidem příležitost smysluplně trávit volný čas a podporovat je na jejich cestě k nezávislosti, sebevědomí, budoucímu zaměstnání a sociálnímu blahobytu. Proto nabízíme finanční podporu účastníkům a organizacím, které program poskytují, prostřednictvím DOFE Fondu.

Fond DOFE je určen na podporu účastníků, vedoucích (včetně školitelů a hodnotitelů expedic) a Místních center, aby umožnili všem mladým lidem zapojit se do všech činností DofE.

Možnost požádat o finanční příspěvek z DofE fondu je obvykle dvakrát ročně (na jaře a na podzim). Místní centra jsou informována před spuštěním  nové výzvy k přihlášení do fondu. Využití získaných prostředků nemusí být doloženo daňovými doklady, ale doložení je dobré dělat skrze fotografie a příběhy podporovaných mladých lidí, které může Národní centrum DofE publikovat.

Chci požádat o finanční podporu

Výzva 2021

Žádosti přijímáme v období 12. 4 - 25. 4.

Žádost o příspěvek z Fondu DOFE vyplňujte >>>ZDE<<<

 

 

Výzva 2020

Ve výzvě roku 2020 jsme celkem rozdělili  239 610,- podrobné rozdělení dotací najdete zde.

Za finanční prostředky ve fondu děkujeme naším přispěvatelům - Gasnet, s.r.o a Nadaci Nova.

 

Byl jsem podpořen

Vyúčtování daru z Fondu DOFE můžete odevzdávat pomocí elektronického formuláře >>ZDE<<

Výsledky poslední výzvy 01/2020 jsou k dispozici v tomto dokumentu.

 

Dokumeny ke stažení

Pravidla pro čerpání příspěvků z Fondu DOFE