Fond DofE

Fond DofE

Posláním programu DofE je poskytnout všem mladým lidem příležitost smysluplně trávit volný čas a podporovat je na jejich cestě k nezávislosti, sebevědomí, budoucímu zaměstnání a sociálnímu blahobytu. Proto nabízíme finanční podporu vedoucím (včetně školitelů a hodnotitelů expedic), účastníkům a Místním centrům, které program poskytují.

Možnost požádat o finanční příspěvek z DofE fondu je obvykle dvakrát ročně (na jaře a na podzim). Místní centra jsou informována před spuštěním  nové výzvy k přihlášení do fondu. Využití získaných prostředků nemusí být doloženo daňovými doklady, ale doložení je dobré dělat skrze fotografie a příběhy podporovaných mladých lidí, které může Národní centrum DofE publikovat.

 

Chci požádat o finanční podporu

Jarní výzva 2022 již byla ukončena.

Výzva podzim 2021

V podzimní výzvě roku 2021 jsme celkem rozdělili 289 660,- podrobné rozdělení dotací najdete zde.

Za finanční prostředky ve fondu děkujeme Gasnet, s.r.o.

 

Vyúčtování daru z Fondu DofE

Vyúčtování daru z Fondu DofE můžete odevzdávat pomocí elektronického formuláře >>ZDE<<

 

Dokumeny ke stažení

Pravidla pro čerpání příspěvků z Fondu DofE