Fond DOFE

Fond DOFE

Posláním programu DOFE je poskytnout mladým lidem příležitost smysluplně trávit volný čas a podporovat je na jejich cestě k nezávislosti, sebevědomí, budoucímu zaměstnání a sociálnímu blahobytu. Proto nabízíme finanční podporu účastníkům a organizacím, které program poskytují, prostřednictvím DOFE Fondu.

Fond DOFE je určen na podporu účastníků, vedoucích (včetně školitelů a hodnotitelů expedic) a Místních center, aby umožnili všem mladým lidem zapojit se do všech činností DofE.

Možnost požádat o finanční příspěvek z DofE fondu je obvykle dvakrát ročně (na jaře a na podzim). Místní centra jsou informována před spuštěním  nové výzvy k přihlášení do fondu. Využití získaných prostředků nemusí být doloženo daňovými doklady, ale doložení je dobré dělat skrze fotografie a příběhy podporovaných mladých lidí, které může Národní centrum DofE publikovat.

 

Chci požádat o finanční podporu

 

Výzva 2020

                                Příjem žádostí o příspěvek z Fondu DOFE byl ukončen

Podrobná pravidla pro získání finančního příspěvku z Fondu DOFE jsou uvedena v tomto dokumentu

 

 

Byl jsem podpořen

Výsledky poslední výzvy 2/2019 jsou k dispozici v tomto dokumentu.

Závěrečné zprávy zašlete svému regionálnímu manažerovi v souladu s podmínkami smlouvy. Kontakt můžete najít zde.

 

Dokumenty ke stažení

Vyúčtování

Formulář závěrečné zprávy