Expediční školení programu DofE (Brno)

Expediční školení programu DofE (Brno)

Expediční školení DofE je kurz, který připravuje všechny zájemce o roli expedičníka – školitele a hodnotitele expedic DofE. Účastníci školení se seznámí s významem expedice v programu DofE. Získají potřebné znalosti a dovednosti pro roli školitele a hodnotitele expedic DofE.

Školení je akreditováno MŠMT jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Uzavírka přihlášek na toto školení je 22. 9. 2022

Cena školení: 1000 Kč

Na školení se přihlaste pomocí formuláře na konci stránky.

UPOZORNĚNÍ: Poplatek za školení musí být zaplacené minimálně 5 dní před termínem školení. Pokud se tak nestane, účastník se nebude moci školení zúčastnit.

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 1000 Kč. 

Další informace:

 • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení – e-learningovou i prezenční část.
 • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby DofE.
 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka.
 • Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DofE
 • Vedení expedic DofE
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení - Školení probíhá kombinovanou formou.

E-learning

 • Délka: 45 minut
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 2 lekce, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní. Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání
 • Přihlášení do e-learningu obdrží účastník nejpozději týden před termínem prezenčního školení.

Prezenční školení

 • Délka: 8 hodin
 • Prezenční školení probíhá seminární formou ve skupině maximálně 15 účastníků.
 • Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník nejpozději 5 dní před termínem prezenčního školení.

Co mi školení přinese?

Po absolvování školení budete schopen/schopna připravit skupinu mladých lidí ve věku 14 – 24 let na expedici a zajistit, aby expedice odpovídala požadavkům programu DofE, byla bezpečná a účastníky rozvíjela.

Komu je školení určené?

Školení je určeno pro všechny potenciální expedičníky, tedy zájemce o vykonávání funkce školitele a hodnotitele dobrodružných expedic. Zájemce o tyto funkce by měl být člověk outdoorově založený, ideálně se zkušenostmi se soběstačným cestováním, aby je mohl účastníkům DofE předávat.

S případnými dotazy se obracejte na email skoleni@dofe.cz, nebo na našeho administrátora na tel. +420 720 036 822.