Expediční školení programu DofE - červen

Přihlašování na tento termín probíhá do 11.6.2020 prostřednictvím elektronického formuláře níže na této stránce.

Toto školení je určeno pro zájemce o vykonávání funkce školitele a hodnotitele dobrodružných expedic, což je jedna ze základních sekcí programu DofE. Zájemce o tyto funkce by měl mít znalost práce s mapou a orientace v terénu, měl by to být člověk outdoorově založený, ideálně se zkušenostmi se soběstačným cestováním, aby je mohl účastníkům DofE předávat.

Školitel expedice je schopen připravit skupinu účastníků na bezpečné absolvování dobrodružné expedice. Školitel expedice může být totožná osoba s vedoucím skupiny.

Hodnotitel expedic nestranně hodnotí činnost účastníků během expedice a zapisuje její výsledek do účastnické knížky.

Absolvent školení získá mezinárodně uznávaný certifikát a je schopen připravit skupinu mladých lidí ve věku 14–24 let na expedici a zajistit, aby expedice odpovídala požadavkům programu DofE. Formát a délka školení však neumožňuje předat účastníkům také expediční dovednosti (práce s buzolou, mapou, orientace, vaření v přírodě apod.), je tedy nutné, aby účastník školení tyto dovednosti už měl, případně je následně dostudoval.

Podmínky účasti na školení:

  • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení.
  • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby DofE.

Cena školení: 400 Kč (platí se na místě v hotovosti)

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 500 Kč.

 

Další informace:

  • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE.
  • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
  • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

S případnými dotazy se obracejte na Editu Djakoualnovou: edita.djakoualnova@dofe.cz, +420 720 272 497.