Expediční školení programu DofE (Praha)

Expediční školení programu DofE (Praha)

Expediční školení DofE je kurz, který připravuje všechny zájemce o roli expedičníka – školitele a hodnotitele expedic DofE. Účastníci školení se seznámí s významem expedice v programu DofE. Získají potřebné znalosti a dovednosti pro roli školitele a hodnotitele expedic DofE.

Školení je akreditováno MŠMT jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DofE
  • Filozofie a struktura programu DofE
  • Základní principy DofE
  • Podmínky expedice DofE
 • Vedení expedic DofE
  • Základy zážitkové pedagogiky
  • Práce se skupinou a úvod do reflexe
  • Bezpečnost na expedicích
  • Role školitelů a hodnotitelů expedic DofE
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení

Školení probíhá kombinovanou formou.

 • E-learning
 • Délka: 45 minut
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 2 lekce, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní.
 • Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení, nejpozději 1 týden před termínem prezenčního školení.
 • Pokud se účastník přihlásí na školení méně než týden před jeho začátkem, přihlašovací údaje obdrží do 24 hodin.
 • E-learning je potřeba vyplnit ještě před začátkem školení. Je nezbytné mít e-learning pro obdržení certifikátu. 
 • Přihlašovací údaje mají platnost 3 měsíce.

 

 • Prezenční školení
 • Délka: 8 hodin
 • Prezenční školení probíhá seminární formou ve skupině maximálně 15 účastníků. Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník nejpozději 5 dní před termínem prezenčního školení.

Co mi školení přinese?

Po absolvování školení budete schopen/schopna připravit skupinu mladých lidí ve věku 14 – 24 let na expedici a zajistit, aby expedice odpovídala požadavkům programu DofE, byla bezpečná a účastníky rozvíjela.

Komu je školení určené?

Školení je určeno pro všechny potenciální expedičníky, tedy zájemce o vykonávání funkce školitele a hodnotitele dobrodružných expedic. Zájemce o tyto funkce by měl být člověk outdoorově založený, ideálně se zkušenostmi se soběstačným cestováním, aby je mohl účastníkům DofE předávat.

Podmínky účasti na školení:

 • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení – e-learningovou i prezenční část.
 • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby DofE.

Cena školení: 1000 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Poplatek za školení musí být zaplacené minimálně 5 dní před termínem školení. Pokud se tak nestane, účastník se nebude moci školení zúčastnit.

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 1000 Kč.

Na školení je nezbytné se přihlásit pod svým jménem a svou emailovou adresou!!! 

Další informace:

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

Pokud je Vám něco nejasné, použijte podrobný manuál pro přihlášení na školení.

S případnými dotazy se obracejte na skoleni@dofe.cz, nebo telefonicky na našeho administrátora tel: +420 702 249 149.