Expediční školení programu DOFE (Praha)

Expediční školení programu DOFE (Praha)

Expediční školení DOFE je kurz, který připravuje všechny zájemce o roli expedičníka – školitele a hodnotitele expedic DOFE. Účastníci školení se seznámí s významem expedice v programu DOFE. Získají potřebné znalosti a dovednosti pro roli školitele a hodnotitele expedic DOFE..

Školení je akreditováno MŠMT jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přihlašování na tento termín probíhá do 20. 9. 2021 prostřednictvím elektronického formuláře níže na této stránce.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DOFE
  • Filozofie a struktura programu DOFE
  • Základní principy DOFE
  • Podmínky expedice DOFE
 • Vedení expedic DOFE
  • Základy zážitkové pedagogiky
  • Práce se skupinou a úvod do reflexe
  • Bezpečnost na expedicích
  • Role školitelů a hodnotitelů expedic DOFE
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení

Školení probíhá kombinovanou formou.

 • E-learning
 • Délka: 45 minut
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 2 lekce, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní. Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení, nejpozději 1 týden před termínem prezenčního školení.

 

 • Prezenční školení
 • Délka: 8 hodin
 • Prezenční školení probíhá  seminární formou ve skupině maximálně 20 účastníků. Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník nejpozději 5 dní před termínem prezenčního školení.

Co mi školení přinese?

Po absolvování školení budete schopen/schopna připravit skupinu mladých lidí ve věku 14 – 24 let na expedici a zajistit, aby expedice odpovídala požadavkům programu DOFE, byla bezpečná a účastníky rozvíjela.

Komu je školení určené?

Školení je určeno pro všechny potenciální expedičníky, tedy zájemce o vykonávání funkce školitele a hodnotitele dobrodružných expedic. Zájemce o tyto funkce by měl být člověk outdoorově založený, ideálně se zkušenostmi se soběstačným cestováním, aby je mohl účastníkům DOFE předávat.

Podmínky účasti na školení:

 • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení – e-learningovou i prezenční část.
 • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby DOFE

Cena školení: 800 Kč

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 500 Kč.

 

Další informace:

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DOFE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DOFE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 • Národní centrum DOFE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

S případnými dotazy se obracejte na Veroniku Pantůčkovou, skoleni@dofe.cz, +420 601 345 979