Základní školení programu DOFE (Hranice na Moravě)

Základní školení programu DOFE (Hranice na Moravě)

Základní školení DOFE je kurz, který připravuje všechny zájemce na roli vedoucího DOFE. Účastníci školení se seznámí se strukturou DOFE, dozví se, jak DOFE funguje a jaké jsou jeho přínosy. Získají také potřebné dovednosti pro roli vedoucího.

Školení je akreditováno MŠMT jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přihlašování na tento termín probíhá do 19. 10. 2021 prostřednictvím elektronického formuláře níže na této stránce.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DOFE
  • Úvod do neformálního vzdělávání a filozofie programu DOFE
  • Struktura programu
  • Pravidla programu
 • Vedení účastníků
  • Základy mentoringu
  • Komunikace s účastníkem
  • Nastavování cílů
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení

Školení probíhá kombinovanou formou.

E-learning

 • Délka: 1,5 hodin
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 10 lekcí, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní. Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení, nejpozději 1 týden před termínem prezenčního školení.

Prezenční školení

 • Délka: 8 hodin
 • Prezenční školení probíhá  seminární formou ve skupině maximálně 20 účastníků. Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník nejpozději 5 dní před termínem prezenčního školení.

Co mi školení přinese?

Po absolvování školení budete schopen/schopna vést skupinu mladých lidí ve věku 14 – 24 let zapojených do programu. Zároveň (v roli koordinátora Místního centra DOFE) zajišťovat administraci a koordinaci programu na zapojené organizaci ve spolupráci s Národním centrem DOFE.

Komu je školení určené?

Školení je určeno pro všechny potenciální vedoucí, tedy pro pracovníky ze zapojených organizací, a také všechny ty, kteří mají o zapojení do programu zájem.

Podmínky účasti na školení:

 • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení – e-learningovou i prezenční část.
 • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby DOFE

Cena školení: 600 Kč 

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 500 Kč.

Další informace:

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DOFE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DOFE, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Národní centrum DOFE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

S případnými dotazy se obracejte na Veroniku Pantůčkovou na mailu skoleni@dofe.cz nebo na telefonním čísle +420 601 345 979.