Základní školení programu DofE - listopad 2019

Základní školení programu DofE - listopad 2019

Vzdělávacím cílem tohoto školení je získání potřebných vědomostí a dovedností pro roli vedoucího skupiny a koordinátora místního centra DofE. Každá organizace potřebuje aspoň jednu osobu s tímto školením, aby se mohla stát místním centrem DofE. Může se jednat o jejího zaměstnance, ale také o dobrovolníka z řad samotných mladých lidí, rodičů či třeba absolventů DofE. 

Účastníci školení se seznámí s historií, filosofií a strukturou DofE a také s jeho mezinárodní dimenzí. Dozví se, jak DofE funguje a co od organizace očekává a co jí přináší. Také se podrobně seznámí s nástroji realizace a metodami využívanými při vedení mladých lidí v DofE.

Absolvent školení získá mezinárodně uznávaný certifikát a je schopen vést skupinu mladých lidí ve věku 14 – 24 let zapojených do programu. Zároveň je schopný (v roli koordinátora místního centra DofE) zajišťovat administraci a koordinaci programu na místním centru DofE ve spolupráci s národní kanceláří DofE.

Cílová skupina: učitelé, pedagogové volného času, dobrovolníci, rodiče

Podmínky účasti na školení:

  • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení.
  • Účastníci školení si sami zajistí zdravotní pojištění na dobu trvání školení.
  • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby školení, sdílením jejich kontaktů s ostatními účastníky a s publikováním fotografii ze školení na www.dofe.cz a v tisku.
  • Certifikát vedoucího programu, koordinátora místního centra, školitele a hodnotitele expedice je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné místní centrum DofE.
  • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Poplatky

  • Účast na školení je podmíněna jednorazovým poplatkem ve výši 200 Kč (platí se na místě v hotovosti).
  • V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 500 Kč.

Národní kancelář DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.