Základní školení programu DOFE (on-line)

Základní školení programu DOFE (on-line)

Základní školení DOFE je kurz, který připravuje všechny zájemce na roli vedoucího DOFE. Účastníci školení se seznámí se strukturou DOFE, dozví se, jak DOFE funguje a jaké jsou jeho přínosy. Získají také potřebné dovednosti pro roli vedoucího.

Přihlašování na tento termín probíhá do 4. 6. 2021 prostřednictvím elektronického formuláře níže na této stránce.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DOFE
  • Úvod do neformálního vzdělávání a filozofie programu DOFE
  • Struktura programu
  • Pravidla programu
 • Vedení účastníků
  • Základy mentoringu
  • Komunikace s účastníkem
  • Nastavování cílů
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení

 • E-learning
 • Délka: 1,5 hodin
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 10 lekcí, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní. Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení, nejpozději 1 týden před termínem online školení.
 • Prezenční školení (v případě, že nebude možné z epidemiologických důvodů školení uspořádat prezenčně, proběhne formou videokonference v aplikaci Zoom)

 • Délka: 8 hodin
 • Prezenční školení probíhá  seminární formou ve skupině maximálně 20 účastníků. Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník nejpozději 5 dní před termínem prezenčního školení.

Cena školení: 600 Kč (platí se v předstihu převodem na účet – podrobné informace obdržíte po přihlášení)

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 300 Kč.

Další informace:

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DOFE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DOFE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 • Národní centrum DOFE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

S případnými dotazy se obracejte na Editu Djakoualnovou: skoleni@dofe.cz, +420 720 272 497