Základní školení programu DofE - Online

Základní školení programu DofE - Online

Základní školení DofE je kurz, který připravuje všechny zájemce na roli vedoucího DofE. Účastníci školení se seznámí se strukturou DofE, dozví se, jak DofE funguje a jaké jsou jeho přínosy. Získají také potřebné dovednosti pro roli vedoucího.

Přihlašování na tento termín probíhá od 19.4.2023 prostřednictvím elektronického formuláře níže na této stránce.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DofE
  • Úvod do neformálního vzdělávání a filozofie programu DofE
  • Struktura programu
  • Pravidla programu
 • Vedení účastníků
  • Základy mentoringu
  • Komunikace s účastníkem
  • Nastavování cílů
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení

 • E-learning
 • Délka: 1,5 hodin
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 10 lekcí, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní. Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení, nejpozději 1 týden před termínem online školení.
 • Délka: 8 hodin
 • Online školení probíhá seminární formou ve skupině maximálně 20 účastníků. Podrobné informace o online školení s odkazem dostane každý účastník nejpozději 5 dní před termínem školení.

Cena školení: 1000 Kč/za účastníka (platí se v předstihu převodem na účet – podrobné informace obdržíte po přihlášení)

UPOZORNĚNÍ: Poplatek za školení musí být zaplacené minimálně 5 dní před termínem školení. Pokud se tak nestane, účastník se nebude moci školení zúčastnit.

V případě zrušení účasti bez udání důvodů méně než 3 dny před termínem školení je storno poplatek 100 % z celkové částky.

K úhradě školení využijte odkaz jednoho z účastníků. V našem e-shopu zakupte příslušný počet školení dle počtu účastníků. Fakturujte na Vaší školu či instituci.  

Další informace:

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

Pokud je Vám něco nejasné, použijte podrobný manuál pro přihlášení na školení.

S případnými dotazy se obracejte na skoleni@dofe.cz, nebo telefonicky na našeho administrátora tel: +420 777 133 311.