Základní školení programu DofE OSTRAVA - srpen

Základní školení programu DofE OSTRAVA - srpen

Přihlašování na tento termín bude otevřeno do 19. 8. 2020.

Účastníci školení se seznámí s historií, filosofií a strukturou DofE a také s jeho mezinárodní dimenzí. Dozví se, jak DofE funguje a co od organizace očekává a co jí přináší.

Vzdělávacím cílem tohoto školení je získání potřebných vědomostí a dovedností pro roli vedoucího skupiny a koordinátora Místního centra DofE. Každá organizace potřebuje aspoň jednu osobu s tímto školením, aby se mohla stát Místním centrem DofE. Může se jednat o jejího zaměstnance, ale také o dobrovolníka z řad rodičů nebo mladých lidí, třeba absolventů DofE. 

Absolvent školení získá certifikát a je schopen vést skupinu mladých lidí ve věku 14–24 let zapojených do programu. Zároveň je schopný (v roli koordinátora Místního centra DofE) zajišťovat administraci a koordinaci programu na Místním centru DofE ve spolupráci s Národním centrem DofE.

Podmínky účasti na školení:

  • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení.
  • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby DofE

Cena školení: 400 Kč (platí se na místě v hotovosti).

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 500 Kč.

 

Další informace:

  • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE.
  • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
  • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

S případnými dotazy se obracejte na Veroniku Ormaniecovou: veronika.ormaniecova@dofe.cz, +420 725 978 587.