Základní školení programu DofE (Praha)

Základní školení programu DofE (Praha)

Základní školení DofE je kurz, který připravuje všechny zájemce na roli vedoucího DofE. Účastníci školení se seznámí se strukturou DofE, dozví se, jak DofE funguje a jaké jsou jeho přínosy. Získají také potřebné dovednosti pro roli vedoucího.

Přihlašování na tento termín probíhá od 26.9. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře níže na této stránce.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DofE
  • Úvod do neformálního vzdělávání a filozofie programu DofE
  • Struktura programu
  • Pravidla programu
 • Vedení účastníků
  • Základy mentoringu
  • Komunikace s účastníkem
  • Nastavování cílů
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení

 • E-learning
 • Délka: 1,5 hodin
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 10 lekcí, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní. Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení, nejpozději 1 týden před termínem online školení.
 • Délka: 8 hodin
 • Prezenční školení probíhá  seminární formou ve skupině maximálně 15 účastníků. Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník nejpozději 5 dní před termínem prezenčního školení.

Cena školení: 1000 Kč/za účastníka (platí se v předstihu převodem na účet – podrobné informace obdržíte po přihlášení)

UPOZORNĚNÍ: Poplatek za školení musí být zaplacené minimálně 5 dní před termínem školení. Pokud se tak nestane, účastník se nebude moci školení zúčastnit.

V případě zrušení účasti bez udání důvodů méně než 3 dny před termínem školení je storno poplatek 100 % z celkové částky.

K úhradě školení využijte odkaz jednoho z účastníků. V našem e-shopu zakupte příslušný počet školení dle počtu účastníků. Fakturujte na Vaší školu či instituci.  

Další informace:

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

Pokud je Vám něco nejasné, použijte podrobný manuál pro přihlášení na školení.

S případnými dotazy se obracejte na skoleni@dofe.cz, nebo telefonicky na našeho administrátora tel: +420 702 249 149.