Základní školení programu DofE (Praha)

Základní školení programu DofE (Praha)

Základní školení DofE je kurz, který připravuje všechny zájemce na roli vedoucího DofE. Účastníci školení se seznámí se strukturou DofE, dozví se, jak DofE funguje a jaké jsou jeho přínosy. Získají také potřebné dovednosti pro roli vedoucího.

Přihlašování na tento termín probíhá do 8. 3. 2023 prostřednictvím elektronického formuláře níže na této stránce.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DofE
  • Úvod do neformálního vzdělávání a filozofie programu DofE
  • Struktura programu
  • Pravidla programu
 • Vedení účastníků
  • Základy mentoringu
  • Komunikace s účastníkem
  • Nastavování cílů
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení

 • E-learning
 • Délka: 1,5 hodin
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 10 lekcí, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní. 
 • Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení, nejpozději 1 týden před termínem prezenčního školení.
 • Pokud se účastník přihlásí na školení méně než týden před jeho začátkem, přihlašovací údaje obdrží do 24 hodin.
 • E-learning je potřeba vyplnit ještě před začátkem školení. Je nezbytné mít e-learning pro obdržení certifikátu. 
 • Přihlašovací údaje mají platnost 3 měsíce.
 • Délka: 8 hodin
 • Prezenční školení probíhá  seminární formou ve skupině maximálně 15 účastníků. Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník nejpozději 5 dní před termínem prezenčního školení.

Podmínky účasti na školení:

 • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení – e-learningovou i prezenční část.
 • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby DofE.

Cena školení: 1000 Kč/za účastníka 

UPOZORNĚNÍ:

Poplatek za školení musí být zaplacené minimálně 5 dní před termínem školení. Pokud se tak nestane, účastník se nebude moci školení zúčastnit.

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 1000 Kč.

Na školení je nezbytné se přihlásit pod svým jménem a svou emailovou adresou!!! 

Další informace:

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

Pokud je Vám něco nejasné, použijte podrobný manuál pro přihlášení na školení.

S případnými dotazy se obracejte na skoleni@dofe.cz, nebo telefonicky na našeho administrátora tel: +420 702 249 149.