Základní školení programu DofE (Praha)

Základní školení programu DofE (Praha)

Základní školení DofE je kurz, který připravuje všechny zájemce na roli vedoucího DofE. Účastníci školení se seznámí se strukturou DofE, dozví se, jak DofE funguje a jaké jsou jeho přínosy. Získají také potřebné dovednosti pro roli vedoucího.

Přihlašování na tento termín probíhá od 12. 8. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře, který bude níže na této stránce. Uzavírka přihlášek je 1. 9. 2022

Cena školení: 1000 Kč (platí se v předstihu převodem na účet – podrobné informace obdržíte po přihlášení)

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 1000 Kč.

UPOZORNĚNÍ: Poplatek za školení musí být zaplacené minimálně 5 dní před termínem školení. Pokud se tak nestane, účastník se nebude moci školení zúčastnit.

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 1000 Kč. 

Další informace:

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE.
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 • Účastník se musí zúčastnit celého školení (8 hodin), včetně e-learningu. Vyjímky lze akceptovat, až po konzultaci se školitelem. 
 • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.

Pokud je Vám něco nejasné, použijte podrobný manuál pro přihlášení na školení.

S případnými dotazy se obracejte na skoleni@dofe.cz. V urgentních případech volejte našeho administrátora tel: +420 720 036 822.

Program školení zahrnuje tato témata:

 • Informace o programu DofE
 • Vedení účastníků
 • Funkce a podpora Národního centra

Forma a průběh školení

 • E-learning
 • Délka: 1,5 hodin
 • Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení.
 • Prezenční část
 • Délka: 8 hodin
 • Prezenční školení probíhá  seminární formou ve skupině maximálně 15 účastníků.
 • Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník přibližně týden před termínem prezenčního školení.