Stojím při Tobě

Stojím při Tobě

STAND BY ME / STOJÍM PŘI TOBĚ

Komplexní „buddy“ program, který napomáhá adaptaci dětí a mladých lidí z Ukrajiny, nebo dětí jinak znevýhodněných, do českých škol. Projekt má mezinárodní přesah a je realizován v České republice, na Slovensku a v  Rumunsku. 

Podrobné informace o buddy programu a jeho metodické koncepci si můžete přečíst v této prezentaci

Детальну інформацію про програму приятелів та її методологічну концепцію ви можете прочитати в цій презентації.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY ONLINE ŠKOLENÍ PRO MENTORY

ST 30. listopadu 15:00 - 19:00

ČT 8. prosince 15:00 - 19:00

PO 12. prosince 15:00 - 19:00

Na školení se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře.

Program je zdarma, nevztahují se na něj žádné poplatky pro školy ani pro účastníky

Projekt Stand By Me / Stojím při Tobě jsme oficiálně zahájili 27. září 2022 ve spolupráci s UNICEF a dalšími organizacemi jako je Člověk v tísni, META, ČOSIV, Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney, a to pod záštitou MŠMT. Tento strukturovaný buddy program je opřen o propracovanou metodiku a hodnoty DofE programu a stejně jako standardní program DofE se neobejde bez proškoleného dospělého mentora, který děti a mladé lidi provází. Z našich zkušeností z celého světa víme, že DofE aktivizuje děti a mladé skrze smysluplné aktivity a dává jim pocit sounáležitosti, fyzické i duševní pohody, posiluje jejich odhodlání a samostatnost. 

Cílem projektu je pomoci ve školách vytvořit rovnocenné a přátelské prostředí, ve kterém se mladí lidé budou cítit bezpečně, budou se poznávat a spolupracovat pod vedením mentora na malých úkolech v oblasti pohybu, dovednosti a dobrovolnictví.  

PŘÍNOSY BUDDY PROGRAMU

  • Usnadnění adaptace dětí a mladých lidí z Ukrajiny, nebo dětí jinak znevýhodněných do školního prostředí a kolektivu​
  • Propracovaná metodika a hotové nástroje pro mentory​
  • Rozvoj zaškolených mentorů v práci s žáky a studenty ze znevýhodněného prostředí, možnost supervize od terapeutů organizace Člověk v tísni​
  • Program je prevencí šikany, outsiderství, absence ve výuce, konfliktů v kolektivu, psychických problémů, špatného prospěchu a předsudků

JAK PROGRAM FUNGUJE?

  • Škola se přihlásí do programu a vybraní mentoři absolvují on-line školení (viz níže)
  • Mentoři vytipují zájemce o buddy program z řad českých a ukrajinských žáků/studentů a nastartují jejich spolupráci
  • Buddy dvojice se minimálně osmkrát setkávají a pracují na společném mini projektu podle připravené metodiky
  • Mentoři dostávají pravidelnou online podporu ze strany DofE, mohou se účastnit workshopů a využít konzultace či intervenci pracovníků Člověka v tísni
  • Po 3 měsících buddy program oficiálně končí předáním certifikátu a buddy dvojice mohou volně navázat ve standardním DofE programu. (V rámci buddy programu si již splní oblast dobrovolnictví, která se jim může započítat do bronzového DofE).

ZAPOJTE SE!

Neváhejte nás kontaktovat pro další informace nebo zodpovězení vašich dotazů.

Tereza Vlčková                            Naděžda Vránová     

metodička projektu                                                               projektová koordinátorka

tereza.vlckova@dofe.cz ​                                                       nadezda.vranova@dofe.cz

+420 771 262 477 ​                                                              +420 720 548 828