.

.

Národní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu sídlí v Praze. Tým regionálních manažerů však podporuje koordinátory a vedoucí DofE po celé republice. Kontaktujte nás.

Národní centrum

Tomáš Vokáč

Tomáš Vokáč

Výkonný ředitel

Tomáš působí na pozici výkonného ředitele DofE od roku 2015. Má na starosti strategický rozvoj a řízení celého Národního centra DofE. Intenzivně se věnuje fundraisingu, navazování partnerství a mezinárodní spolupráci.

tomas.vokac@dofe.cz
+420 727 843 830

Michal Jež

Michal Jež

Programový ředitel

Michal vede celý programový tým, který se strará o Místní centra po celé ČR. Věnuje se grantům a projektům a úzce spolupracuje s veřejnými institucemi.  Udržuje kvalitu programu DofE na celosvětové úrovni a přichází s neustálými inovacemi.

michal.jez@dofe.cz
+420 702 156 872

Iva Čebišová

Iva Čebišová

Marketingová manažerka

Iva má pod palcem celý marketingový tým a zajišťuje, aby se o DofE vědělo jak online, tak i offline. Soustředí se zejména na to, aby DofE mělo stále nové kampaně, do kterých se zapojují nejen dofáci a místní centra po celé ČR, ale i naši firemní partneři.

iva.cebisova@dofe.cz
+420 602 523 230

Jakub Bronec

Jakub Bronec

Learning and Quality Manager

Jakub má v DofE na starost rozvoj systému vzdělávání pro vedoucí, učitele, ředitele a zapojená centra. Vytváří plán širší implementace DofE do škol, využití šablon a dalších nástrojů. A především se věnuje školící činnosti a zajišťuje vzdělávací eventy pro učitele (webináře apod.).

jakub.bronec@dofe.cz
+420 720 036 822

Martina Machová

Martina Machová

Relationship manažerka

Martina má na starost firemní a individuální podporovatele a fundraising DofE. Vyhledává a realizuje strategické rozvojové projekty a je pravou rukou výkonného ředitele DofE.

martina.machova@dofe.cz
+420 731 814 881

Iva Troupová

Iva Troupová

HR/Office manager

Iva má na starosti všechno, co je nutné k fungování administrativního chodu Národního centra DofE. Vede personální agendu a připravuje podklady pro účetní.

iva.troupova@dofe.cz
+420 606 037 525

Eva Benešová

Eva Benešová

Regionální manažerka (Severní a Střední Čechy)

Eva má na starost Místní centra ve Středních Čechách, v Ústeckém a Libereckém kraji. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Eva váš člověk!

eva.benesova@dofe.cz
+420 725 430 286

Kateřina Baušteinová

Kateřina Baušteinová

Regionální manažerka (Praha)

Katka je regionální manažerkou pro Prahu. Pracuje na zlepšení v oblastech školení a dohlíží na správné fungování Sociálního fondu DofE. Máte Místní centrum v Praze? Pak je Katka váš člověk!

katerina.bausteinova@dofe.cz
+420 720 272 497

Josef Nový

Josef Nový

Regionální manažer (Jihozápadní Čechy)

Josef je regionálním manažerem pro oblasti: Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj a jižní část Středočeského kraje. Věnuje se i rozšiřování povědomí o DofE na univerzitách. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Josef váš člověk!

josef.novy@dofe.cz
+420 725 978 583

Lisa Kořínek

Lisa Kořínek

Regionální manažerka (Východní Čechy a Vysočina)

Lisa je regionální manažerkou pro oblasti: Královéhradecký, Pardubický kraj a Vysočina. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Lisa váš člověk! Věnuje se ale i rozšiřování povědomí DofE na univerzitách a vyučuje předmět Neformální vzdělávání - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na Karlově univerzitě.

lisa.korinek@dofe.cz
+ 420 607 285 315

 

Veronika Ormaniecová

Veronika Ormaniecová

Regionální manažerka (Severní Morava a Slezsko)

Veronika je regionální manažerka pro oblasti: Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Pracuje z kanceláře v Brně, odkud vede platformu DofE Online. Navazuje spolupráce s firemními dobrovolníky, kteří pak díky DofE Online mentorují dofáky, kteří nemohou využívat služeb Místního centra.

veronika.ormaniecova@dofe.cz
+420 725 978 587

Michaela Türková

Michaela Türková

Regionální manažerka (Jihomoravský a Zlínský kraj)

Michaela je regionální manažerka pro oblasti: Jihomoravský a Zlínský kraj a pracuje z naší brněnské kanceláře. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Michaela váš člověk! 

michaela.turkova@dofe.cz
+420 720 052 631

Nikola Zamcová

Nikola Zamcová

Komunikační specialistka

S prací Nikoly se setkáte všude, kde DofE vidíte nebo o DofE čtete. Ať už se jedná o komunikaci s médii, na sociálních sítích nebo tady na webu, tak ale i prostřednictvím newsletterů, kde informuje o veškerých DofE novinkách Místní centra. Podílí se i na tvůrčím procesu vytváření marketingových kampaní a jejich následné realizace.

nikola.zamcova@dofe.cz
+420 725 430 298

Valerie Ulíková

Valerie Ulíková

Asistentka komunikace
Veronika Pantůčková

Veronika Pantůčková

Event manager

Veronika zajišťuje veškeré DofE akce online i offline. Koordinuje pořádání ceremonií, fundraisingových akcí nebo produkci live streamů. Podílí se na tvůrčím procesu vytváření marketingových kampaní a jejich následné realizace.

veronika.pantuckova@dofe.cz
+420 601 345 979

Lukáš Šanda

Back office and Marketing assistant

Lukáš je podporou pro office a marketing tým. Má na starost správu e-shopu a aktualizaci informací na webu. Je podporou během procesu zapojování nových organizací (příprava smluv, jejich administrace a odesílání). A také pomáhá při přípravě interních i externích akcí.

lukas.sanda@dofe.cz / office@dofe.cz
+420 720 987 300

Ester Kalafus

Ester Kalafus

Koordinátorka expedic a projektů

Ester má na starost vše, co se týče expedic (plánování, organizace a realizace), dále se věnuje vedení a rozvoji Expedičního centra DofE. Také má na starost sociální fond DofE. Přípravuje administraci mezinárodních grantů souvisejících se vzděláváním týmu, dobrovolníků a rozvojem expedic.

ester.kalafus@dofe.cz
+ 420 601 090 534

Naděžda Vránová

Naděžda Vránová

Projektová koordinátorka

Naďa má na starost přípravu a realizaci workshopu DofE akademie. Nyní je její hlavní činnost zaměřena na buddy program Stojím při Tobě, který je zaměřen na adaptaci dětí a mladých lidí z Ukrajiny v České republice, na Slovensku a v Rumunsku.

nadezda.vranova@dofe.cz

+420 720 548 828 

Tereza Vlčková

Tereza Vlčková

Metodička

Tereza je metodička projektu Stojím při Tobě. Má na starosti vývoj metodiky a školicích materiálů buddy programu, a především se stará o zavádění programu na školách a v neziskových organizacích. 

tereza.vlckova@dofe.cz

+420 771 262 477

 

Správní rada

Jiří Zrůst

Jiří Zrůst

předseda správní rady World Fellowship & předseda správní rady DofE ČR

Partner and Head of Infrastructure at CVC Capital Partners

Erika Vorlová

Erika Vorlová

členka správní rady

Chief Services Officer and Member of the Management Board, GasNet s.r.o.

Michal Jelínek

Michal Jelínek

člen správní rady

Majitel OKIN GROUP, a.s.

Dozorčí rada

Jan Sýkora

Jan Sýkora

předseda dozorčí rady

Předseda představenstva Wood & Company, a.s.

Ivan Chadima

Ivan Chadima

člen a čestný předseda dozorčí rady

Managing Partner v Targa Management s.r.o.

Vít Horký

Vít Horký

člen dozorčí rady

Spoluzakladatel a CEO společnosti Brand Embassy

Helena Felix

Helena Felix

členka dozorčí rady

Výkonná ředitelka Alkham a.s., dcera Lady Luisy Abrahams, která program DofE přivedla do ČR

Prokop Verner

Prokop Verner

člen dozorčí rady

Řídící partner a vedoucí korporátní praxe pražské kanceláře Allen & Overy

Vít Vážan

Vít Vážan

člen dozorčí rady

CEO, České radiokomunikace, a.s.

Martin Gebauer

Martin Gebauer

člen dozorčí rady

Executive Chairman, GasNet, s.r.o.