Tým

Tým

Národní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu sídlí v Praze. Tým regionálních manažerů však podporuje koordinátory a vedoucí DofE po celé republice. Kontaktujte nás.

Národní centrum

Tomáš Vokáč

Tomáš Vokáč

výkonný ředitel

Tomáš působí na pozici výkonného ředitele od roku 2015. Má na starosti strategický rozvoj a řízení celého Národního centra DofE. Intenzivně se věnuje fundraisingu, navazování partnerství a mezinárodní spolupráci.

tomas.vokac@dofe.cz
+420 727 843 830

Martina Machová

Martina Machová

relationship manager

Martina má na starost firemní a individuální podporovatele a fundraising DofE. Vyhledává a realizuje strategické rozvojové projekty a je pravou rukou výkonného ředitele DofE.

 

martina.machova@dofe.cz

+420 731 814 881

Michal Jež

Michal Jež

programový ředitel

Michal se stará o programový tým Národního centra DofE od prosince 2018. Jeho hlavním úkolem je stále zlepšovat procesy v organizaci a udržovat výbornou kvalitu programu DofE po celé České republice.

michal.jez@dofe.cz
+420 702 156 872

Edita Djakoualnová

Edita Djakoualnová

regionální manažerka (Praha)

Edita má na starosti hlavní město Prahu, ve kterém podporuje velké množství center programu DofE. Je zodpovědná za pořádání Základních a Expedičních školení a dohlíží na správné fungování Sociálního fondu DofE.

edita.djakoualnova@dofe.cz
+420 720 272 497

Eva Benešová

Eva Benešová

regionální manažerka (Severní a Střední Čechy)

Eva má na starosti centra programu DofE ve Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji.

eva.benesova@dofe.cz
+420 725 430 286

Lisa Kořínek

Lisa Kořínek

regionální manažerka (Východní Čechy a Vysočina)

Lisa má na starosti centra programu DOFE v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a Kraji Vysočina.

lisa.korinek@dofe.cz
+ 420 607 285 315

 

Josef Nový

Josef Nový

regionální manažer (Jihozápadní Čechy)

Josef má na starosti centra programu DofE v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji a také jižní část kraje Středočeského. Věnuje se i rozšiřování DofE na univerzitách a vyučuje předmět Neformální vzdělávání - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na Univerzitě Karlově. 

josef.novy@dofe.cz
+420 725 978 583

Andrea Kucejová

Andrea Kucejová

regionální manažerka (Jižní a východní Morava)

Andrea pracuje z Brna a stará se o centra programu DOFE v Jihomoravském a Zlínském kraji. Své bohaté outdoorové zkušenosti využívá při organizaci expedic pořádaných Národním centrem DOFE.

andrea.kucejova@dofe.cz
+420 720 052 631

Veronika Ormaniecová

Veronika Ormaniecová

regionální manažerka (severní Morava a Slezsko)

Veronika pracuje především v Brně a stará se o centra programu DOFE v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Má také na starosti spolupráci s firemními dobrovolníky, kteří fungují jako vedoucí účastníků virtuální platformy online DOFE.

veronika.ormaniecova@dofe.cz
+420 725 978 587

Iva Čebišová

Iva Čebišová

marketing manažerka

Iva má na starosti pořádání všech akcí DofE. Jedná se především o ceremonie, regionální akce, akce pro podporovatele. Je vedoucí marketingového týmu DofE.

iva.cebisova@dofe.cz
+420 602 523 230

Nikola Slováková

Nikola Slováková

komunikační specialistka

Nikola is responsible for the communication of information in DofE. Whether it is external communication with the media, on our website or social networks, or internal communication between the DofE National Centre and Award Leaders in Award centres.

nikola.slovakova@dofe.cz
+420 725 430 298

Pavla Šmídová

Pavla Šmídová

office a HR manažerka

Pavla má na starosti administrativní chod Národního centra DofE. Připravuje účetní a další podklady, vede personální agendu.

pavla.smidova@dofe.cz
+420 602 557 404

Správní rada

Jiří Zrůst

Jiří Zrůst

předseda správní rady

Senior Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited

Erika Vorlová

Erika Vorlová

členka správní rady

Chief Services Officer and Member of the Management Board, GasNet s.r.o.

Michal Jelínek

Michal Jelínek

člen správní rady

Majitel OKIN GROUP, a.s.

Dozorčí rada

Jan Sýkora

Jan Sýkora

předseda dozorčí rady

Předseda představenstva Wood & Company, a.s.

Ivan Chadima

Ivan Chadima

člen a čestný předseda dozorčí rady

Managing Partner v Targa Management s.r.o.

Vít Horký

Vít Horký

člen dozorčí rady

Spoluzakladatel a CEO společnosti Brand Embassy

Helena Felix

Helena Felix

členka dozorčí rady

Výkonná ředitelka Alkham a.s., dcera Lady Luisy Abrahams, která program DofE přivedla do ČR

Vít Vážan

Vít Vážan

člen dozorčí rady

CEO, České radiokomunikace, a.s.

Martin Gebauer

Martin Gebauer

člen dozorčí rady

Executive Chairman, GasNet, s.r.o.