Všechno nejlepší, Honzo!

Všechno nejlepší, Honzo!

Vše nejlepší k 50. narozeninám, HONZO!!!

Vedle mnoha dalších organizací a charit, kde je JAN dlouholetým dárcem, již mnoho let jedinečně podporuje Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu (DofE) u nás i ve světě.

Jako předseda dozorčí rady nám vždy připomíná:

„Co můžeme udělat lepšího, než zásadně investovat do mladé generace, abychom podpořili potenciál každého mladého člověka bez rozdílu a pomohli mu splnit si jeho sny.“

Děkujeme za Tvou úžasnou podporu, HONZO!

Přispět můžete nascanováním tohoto QR kódu ve vašem bankovnictví.

Happy 50th Birthday, JAN!!!

Apart from many organisations and charities where JAN is a dedicated donor, he has been immensly supporting The Duke of Edinburgh´s International Award Czech Republic (DofE) and a global organization as well for such a long time.

As Chairman of the Board of Trustees he always say: „What better we can do than invest fundamentally in a younger generation to support fully their potential regardless of the background and help them make their dreams come true.“

Thank you so much for your outstanding support, JAN!

You can donate with this QR code