Výroční zprávy a výzkumy

Výroční zprávy a výzkumy

Pročtěte si výroční zprávy programu DOFE v České republice a zjistěte více o naší činnosti v předchozích letech. V této sekci najdete také výsledky výzkumů, které DOFE uskutečnilo v rámci zkoumání přínosů a dopadů programu na mladé lidi i dospělé, ale také například k vyčíslení hodnoty celospolečenského přínosu programu v ČR.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

 

Výsledky výzkumu SROI (Social Return on Investment)

V roce 2019 jsme se rozhodli změřit ekonomickou hodnotu dopadu DofE nejen na mladé lidi, dospělé, ale i celou společnost. Ve spolupráci s Mezinárodní nadací (IAF) jsme uskutečnili výzkum SROI (Social Return on Investment), který zjišťuje společenskou návratnost investic. Zjednodušeně jde o finanční vyčíslení společenské hodnoty, kterou program přináší, v porovnání s prostředky investovanými do programu.

Aby bylo možné měřit společenskou hodnotu DofE, spolupracovali jsme s PricewaterhouseCoopers UK (PwC) na vývoji metodologie, jež využívá principu sociální ekonomiky a technik ekonomického oceňování a je v souladu se zásadami společenské návratnosti investic. Ve výzkumu jsme se podívali především nazlepšení celkové duševní pohody, tzv. wellbeing,u mladých lidí (účastníků) i dospělých (vedoucích/pedagogů) a také na širší dopady DofE na společnost. Sběr dat pro výzkum probíhal 6 měsíců a během nich jsme nashromáždili přes 1 200 odpovědí od všech cílových skupin, tedy mladých lidí, kteří si DofE právě plní, absolventů programu a také vedoucích. Výsledky ukázaly, že vyčíslená společenská hodnota měřených přínosů a dopadů je více než trojnásobná oproti tomu, kolik financí bylo do programu během roku 2019 vloženo.

Pokud byste rádi zjistili více o výzkumu a jeho dalších výsledcích, můžete se podívat na tuto prezentaci SROI.